ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:49:15 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej z rur PE dn 110mm na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 29/2, 29/3, 40 w obrębie Rozgity oraz 235/3, 353, 354/1 354/4 w obrębie Spręcowo, gm. Dywity.
(widoczna od 2023-03-21 00:00:00)
Mirosław Gordon
12:49:15 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej z rur PE dn 110mm na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 29/2, 29/3, 40 w obrębie Rozgity oraz 235/3, 353, 354/1 354/4 w obrębie Spręcowo, gm. Dywity (GP.6733.1.2023.KB).
(widoczna od 2023-03-21 00:00:00)
Mirosław Gordon
12:49:15 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Sętal i Nowe Włóki, w obrębach geodezyjnych: Nowe Włóki, Sętal, gmina Dywity oraz w obrębie geodezyjnym Kabikiejmy, gmina Dobre Miasto mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
(widoczna od 2023-03-21 00:00:00)
Mirosław Gordon
12:41:41 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Sętal i Nowe Włóki, w obrębach geodezyjnych: Nowe Włóki, Sętal, gmina Dywity oraz w obrębie geodezyjnym Kabikiejmy, gmina Dobre Miasto.
(widoczna od 2023-03-21 00:00:00)
Mirosław Gordon

Zmiany z dnia: 2023-03-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:15:55 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie XLVII Sesji Rady gminy Dywity w dniu 23 marca 2023r.
(widoczna od 2023-03-17 00:00:00 do 2023-03-24 00:00:00)
Iwona Baka

Zmiany z dnia: 2023-03-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:14:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Plan zamówień wersja nr 3 - 2023_BZP 00046649_03_P.pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowań na udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 Mirosław Gordon
12:48:19 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Barczewa w sprawie budowy Elektrowni Fotowoltaicznej Barczewo o mocy do 200 MW na części działek o nr ewidencyjnym 17/2, 27/14 obręb Szynowo, 113, 114 obręb Radosty, gm. Barczewo oraz 212 i 221/14 obręb Frączki, gm. Dywity.
(widoczna od 2023-03-16 00:00:00)
Mirosław Gordon
12:21:56 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 174/36, 174/37, 174/38, 174/39, 177 oraz 178/62 w obrębie geodezyjnym Ługwałd, gmina Dywity (GP.6733.41.2022.KB).
(widoczna od 2023-03-16 00:00:00)
Mirosław Gordon
12:20:08 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego budowie gazociągu średniego ciśnienia PEdn90 oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia PEdn32 na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 178/71, 178/70 oraz 177 w obrębie geodezyjnym Ługwałd, gmina Dywity (GP.6733.40.2022.KB).
(widoczna od 2023-03-16 00:00:00)
Mirosław Gordon
09:29:25 Edycja elementu Akty prawne - załącznik w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świ-adczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłe - Nazwa elementu do którego przynależy: Nr XLVI_425_23 Iwona Baka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony