ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:10:59 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacje o wyborze - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe pn. "Współpraca w realizacji usługi zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych" Justyna Rogowska
13:08:21 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe pn. "Współpraca w realizacji usługi zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych"
(widoczna od 2022-11-17 14:17:00 do 2022-12-30 17:00:00)
Justyna Rogowska

Zmiany z dnia: 2022-11-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:22:10 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 36/7 położonej w obrębie geodezyjnym Redykajny, gm. Dywity (znak: GP.6730.104.2022.ŁB).
(widoczna od 2022-11-24 00:00:00)
Adam Cieśliński

Zmiany z dnia: 2022-11-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:50:21 Edycja elementu załącznik do informacji Obwieszczenie - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie XLIII Sesji Rady gminy Dywity w dniu 24 listopada 2022r. Iwona Baka
10:48:49 Edycja elementu informacja Obwieszczenie XLIII Sesji Rady gminy Dywity w dniu 24 listopada 2022r.
(widoczna od 2022-11-11 00:00:00 do 2022-11-25 00:00:00)
Iwona Baka
09:41:50 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie dotyczące aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2022 r. udzielanej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Dywity- LISTOPAD 2022
(widoczna od 2022-11-22 00:00:00)
Mirosław Gordon

Zmiany z dnia: 2022-11-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:16:03 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Aktualizacja planu nr 9 - 2022_BZP 00029652_09_P.pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowań na udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 Mirosław Gordon
10:26:44 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz szafą kablową na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 39/2, 29 oraz 41/1 w obrębie geodezyjnym Tuławki, gmina Dywity.
(widoczna od 2022-11-21 00:00:00)
Mirosław Gordon
10:23:44 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o uzupełnieniu treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08 listopada 2022 r., znak: GP.6220.7.2020.KB wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 160 (obręb Spręcowo) oraz na działkach nr ew.
(widoczna od 2022-11-21 00:00:00)
Mirosław Gordon
10:19:54 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „wydłużenie czasu pracy w nowo wybudowanym obiekcie do produkcji płyt meblarskich oraz utrzymanie produkcji płyt meblarskich w obiekcie istniejącym na terenie zakładu GOM w Dywitach przy ul. Olsztyńskiej” (GP.6220.13.2022.KB).
(widoczna od 2022-11-21 00:00:00)
Mirosław Gordon

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony