ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-10-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:32:24 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny Nr L_472_23 Iwona Baka
12:31:55 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny Nr L_468_23 Iwona Baka
12:31:37 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny Nr L_473_23 Iwona Baka
12:31:14 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny Nr LII_483_23 Iwona Baka
12:30:57 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny Nr LII_478_23 Iwona Baka
12:30:28 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny Nr LII_480_23 Iwona Baka
12:30:07 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny Nr LII_479_23 Iwona Baka

Zmiany z dnia: 2023-10-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:57:29 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 21 MW wraz ze stacjami transformatorowymi, magazynami energii i infrastrukturą towarzyszącą na części działek nr 95/3, 95/7, 310, 311, 312 w obrębie geodezyjnym Tuławki, gm. Dywity (znak: GP.6730.60.2023.ŁB).
(widoczna od 2023-10-03 00:00:00)
Mirosław Gordon
12:57:43 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kieźliny, gmina Dywity.
(widoczna od 2023-10-03 00:00:00)
Mirosław Gordon
07:54:23 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Plan polowań zbiorowych na kaczki KŁ Ejsmond do 02.09 2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: Plany polowań. Mirosław Gordon

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony