ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:08:12 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie: Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
(widoczna od 2022-07-01 00:00:00)
Mirosław Gordon
14:10:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Aktualizacja planu zamówień nr 4 - 2022_BZP 00029652_04_P.pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowań na udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 Mirosław Gordon
14:05:45 Usunięcie elementu załącznik do informacji aktualizacja planu zamówień nr 4 - 2022_BZP 00029652_04_P.pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowań na udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 Mirosław Gordon
14:03:17 Upublicznienie elementu załącznik do informacji aktualizacja planu zamówień nr 4 - 2022_BZP 00029652_04_P.pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowań na udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 Mirosław Gordon
11:48:33 Edycja elementu załącznik do informacji dane_kontaktowe_UG_Dywity.pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: Dane kontaktowe Mirosław Gordon
11:48:01 Edycja elementu informacja Dane kontaktowe Mirosław Gordon
11:38:55 Edycja elementu informacja Dane kontaktowe Mirosław Gordon

Zmiany z dnia: 2022-06-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:17:58 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie dotyczące wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 udzielanej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Dywity.
(widoczna od 2022-06-30 00:00:00)
Mirosław Gordon
12:02:31 Upublicznienie elementu informacja Informacja Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przypory wraz ze skarpami oraz ściany oporowej wraz ze skarpami w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu pn.
(widoczna od 2022-06-30 00:00:00)
Mirosław Gordon
11:36:04 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny Nr XXXVI_343_22 Iwona Baka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony