ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-06-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:55:54 Upublicznienie elementu informacja Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Barczewskiego w Dywitach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu.
(widoczna od 2024-06-21 00:00:00)
Bartosz Kucharczyk
11:35:09 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu studziennego o głębokości przekraczającej 100m i na wykonaniu studni do poboru wody podziemnej w ilości większej niż 10m³/h, przewidzianego do realizacji na działce nr 5/9 obręb Różnowo, gm. Dywity (GP.6220.3.2024.KB).
(widoczna od 2024-06-20 00:00:00)
Bartosz Kucharczyk

Zmiany z dnia: 2024-06-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:21:27 Upublicznienie elementu informacja Gmina Dywity - Bilans skonsolidowany za 2023 rok
(widoczna od 2024-06-19 00:00:00)
Mirosław Gordon
15:08:01 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 12.06.2024 r na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dywity.
(widoczna od 2024-06-19 00:00:00)
Mirosław Gordon

Zmiany z dnia: 2024-06-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:13:51 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługą obejmującą odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych w ramach inwestycji pt. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1449N polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Słupy – Wadąg”.
(widoczna od 2024-06-18 00:00:00)
Mirosław Gordon
08:09:11 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 5/2024 Mirosław Gordon

Zmiany z dnia: 2024-06-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:49:02 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Dobrego Miasta w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej „Jesionowo” o mocy do 170 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr: 149/7, 255/11, 255/12, 255/30, 255/31 255/29, obręb Orzechowo, 246/1, 247/2, 256/1, 272/6, obręb Podleśna, 46/1, 183/38, 51, 61, 63/4, 63/3, obręb Jesionowo, gmina Dobre Miasto.
(widoczna od 2024-06-17 00:00:00)
Bartosz Kucharczyk

Zmiany z dnia: 2024-06-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:50:17 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie - Nazwa elementu do którego przynależy - Obwieszczenie III Sesji Rady gminy Dywity w dniu 20 czerwca 2024r. Iwona Baka
12:49:58 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie III Sesji Rady gminy Dywity w dniu 20 czerwca 2024r.
(widoczna od 2024-06-14 00:00:00)
Iwona Baka

Zmiany z dnia: 2024-06-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:38:40 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Wójta Gminy Dywity o udostępnieniu wniosku złożonego do Wójta Gminy Dywity o uchwalenie zintegrowanego planu inwestycyjnego terenów usługowych położonych w Spręcowie oraz przekazanie przedmiotowego wniosku Radzie Gminy Dywity.
(widoczna od 2024-06-13 00:00:00)
Bartosz Kucharczyk

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony