ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-02-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:27:49 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 21 MW wraz ze stacjami transformatorowymi, magazynem energii i infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr. ew.: 95/3, 95/7, 310, 311 oraz 312 w obrębie Tuławki, gm. Dywity.
(widoczna od 2023-02-02 00:00:00)
Mirosław Gordon
14:25:24 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej z rur PE dn 110mm na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 29/2, 29/3, 40 w obrębie Rozgity oraz 235/3, 353, 354/1 354/4 w obrębie Spręcowo, gm. Dywity.
(widoczna od 2023-02-02 00:00:00)
Mirosław Gordon

Zmiany z dnia: 2023-01-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:51:45 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dywity przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
(widoczna od 2023-01-31 00:00:00)
Mirosław Gordon
08:49:10 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dywity przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat.
(widoczna od 2023-01-31 00:00:00)
Mirosław Gordon
08:46:35 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dywity przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
(widoczna od 2023-01-31 00:00:00)
Mirosław Gordon

Zmiany z dnia: 2023-01-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:50:06 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Dywity z dnia 27 stycznia 2027 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dywity w roku 2023 w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
(widoczna od 2023-01-27 00:00:00)
Mirosław Gordon

Zmiany z dnia: 2023-01-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:14:43 Edycja elementu informacja Edukacja Mirosław Gordon
13:14:28 Edycja elementu informacja Edukacja Mirosław Gordon
11:56:19 Edycja elementu informacja Ogłoszenie w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria. (2023/2024)
(widoczna od 2022-01-31 00:00:00)
Mirosław Gordon
11:55:46 Edycja elementu informacja Ogłoszenie w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria. (2023/2024)
(widoczna od 2022-01-31 00:00:00)
Mirosław Gordon

Nawigacja między stronami listy informacji