ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:55:05 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Barczewa w sprawie prowadzonego postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Fotowoltaicznej Barczewo o mocy do 200 MW na części działek o nr ewidencyjnym 17/2, 27/14 obręb Szynowo, 113, 114 obręb Radosty, gm. Barczewo oraz 212 i 221/14 obręb Frączki, gm. Dywity
(widoczna od 2023-01-03 00:00:00)
Mirosław Gordon
09:51:54 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do naziemnego magazynowania gazu płynnego propan wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wchodzącą w skład infrastruktury Zakładu w Wadągu 9 (GP.6220.14.2022.KB).
(widoczna od 2023-01-03 00:00:00)
Mirosław Gordon
09:48:00 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz szafą kablową na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 39/2, 29 oraz 41/1 w obrębie geodezyjnym Tuławki, gmina Dywity (GP.6733.39.2022.KB).
(widoczna od 2023-01-03 00:00:00)
Mirosław Gordon

Zmiany z dnia: 2023-01-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:43:25 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie nr BI.ZUZ.4.4210.113.2022.PP z dnia 19.12.2022 r.
(widoczna od 2023-01-02 00:00:00)
Mirosław Gordon

Zmiany z dnia: 2022-12-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:10:09 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 174/36, 174/37, 1784/38, 174/39, 177 oraz 178/62 w obrębie geodezyjnym Ługwałd, gmina Dywity.
(widoczna od 2022-12-22 00:00:00)
Mirosław Gordon
13:05:35 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi oraz złączem kablowym na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 151, 154, 146/11, 146/10, 146/2, 157/40, 146/7 oraz 146/4 w obrębie geodezyjnym Myki, gmina Dywity (GP.6733.37.2022.KB).
(widoczna od 2022-12-22 00:00:00)
Mirosław Gordon

Zmiany z dnia: 2022-12-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:27:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji aktualizacja planu nr 10 - 2022_BZP 00029652_10_P.pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowań na udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 Mirosław Gordon

Zmiany z dnia: 2022-12-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:40:04 Edycja elementu informacja Obwieszczenie XLIV Sesji Rady gminy Dywity w dniu 22 grudnia 2022r.
(widoczna od 2022-12-16 00:00:00 do 2022-12-23 00:00:00)
Iwona Baka
13:39:31 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie XLIV Sesji Rady gminy Dywity w dniu 22 grudnia 2022r. Iwona Baka

Zmiany z dnia: 2022-12-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:24:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Skarga - Nazwa elementu do którego przynależy: Skarga Iwona Baka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony