ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:48:58 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2023 na prowadzenie przedszkoli samorządowych w Gminie Dywity.
(widoczna od 2023-01-17 00:00:00)
Mirosław Gordon
10:33:34 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Nr XLIII_402_22 Iwona Baka

Zmiany z dnia: 2023-01-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:55:08 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Starosty Olsztyńskiego BI-II.6740.4.204.2022.AH22
(widoczna od 2023-01-13 00:00:00)
Mirosław Gordon

Zmiany z dnia: 2023-01-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:52:27 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Starosty Olsztyńskiego o wydaniu decyzji nr Dyw/206/2022 dla zadania Rozbudowa drogi gminnej w msc. Sętal – etap 2 w ramach zadania: „Budowa drogi gminnej od zjazdu z drogi powiatowej do cmentarza wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową kolizji z sieciami”
(widoczna od 2023-01-11 00:00:00)
Adam Cieśliński

Zmiany z dnia: 2023-01-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:12:32 Edycja elementu informacja Wójt Gminy Dywity zaprasza do składania ofert w sprawie nabycia w drodze rokowań nieruchomości położonej w miejscowości Gady po drugim przetargu ustnym ograniczonym do nieruchomości oznaczonych jako działki numer: 24/6, 31, 32/5, 33 obręb Gady.
(widoczna od 2023-01-10 00:00:00)
Mirosław Gordon
14:04:03 Upublicznienie elementu informacja Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Dywity przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.
(widoczna od 2023-01-10 00:00:00)
Mirosław Gordon
13:51:02 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załącznik nr 2 oświadczenie współmałżonka.docx - Nazwa elementu do którego przynależy: Czwarty przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości zabudowanych Tuławki nr Mirosław Gordon
13:50:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załącznik nr 1 Zgłoszenie uczestnictwa Tuławki.odt - Nazwa elementu do którego przynależy: Czwarty przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości zabudowanych Tuławki nr Mirosław Gordon
13:49:32 Upublicznienie elementu informacja Czwarty przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości zabudowanych Tuławki nr: 43a, 43b, 43c, 43d, 43e, 43f, 43g na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dywity.
(widoczna od 2023-01-10 00:00:00)
Mirosław Gordon
13:36:53 Edycja elementu informacja Drugi przetarg ustnym ograniczony do nieruchomości oznaczonych jako działki numer: 24/6, 31, 32/5, 33 obręb Gady.
(widoczna od 2023-01-10 00:00:00)
Mirosław Gordon

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony