ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
System e-Urząd 4510
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15292
Procedury załatwiania spraw 31311
Według referatów i stanowisk 234794
Według spraw 266996
Język migowy w urzędzie 3777
Raport o stanie Gminy 5825
Gmina Dywity 33504
Charakterystyka ogólna 7884
Statut Gminy 9562
Organy Gminy 12414
Wójt 7938
Rada Gminy 2209
Komisje 4385
Jednostki organizacyjne 45151
Jednostki pomocnicze 19517
Stowarzyszenia i związki międzygminne 107721
Dane statystyczne 15486
Dostępność 2766
Zarządzenia 1321
Deklaracja Dostępności 1378
Raporty 930
Wnioski 788
Plan dostępności 854
Kanały technologiczne 4353
Edukacja i Zdrowie 5292
Ogłoszenia 8555
Metryczka subwencji oświatowej 987
2018 1264
Rekrutacja 1616
Programy zdrowotne 417
Gospodarka Nieruchomościami 107689
Gminna Ewidencja Zabytków 5515
Strategia Rozwoju Gminy 4268
Łowiectwo 5615
Usuwanie azbestu 16738
Gospodarka Komunalna 40048
Podatki 48090
System Informacji Przestrzennej 11548
Plan gospodarki niskoemisyjnej 9568
Gospodarka Przestrzenna 30722
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego 17733
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego w obrębie geodezyjnym Dywity 1248
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 183690
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 186691
Plan Rozwoju Lokalnego 8524
Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna 6908
Decyzje środowiskowe 55719
Ochrona Danych Osobowych 6521
Prowadzone Rejestry 55444
Oświadczenia majątkowe 24341
Rok 2021 3212
Rok 2020 5862
Rok 2019 5766
Rok 2018 8613
Rok 2017 10031
Rok 2016 14584
Budżet Gminy 15801
Uchwały budżetowe i zarządzenia 16395
2022 2141
2021 2736
2020 4014
2019 4885
2018 7454
2017 11909
2016 12771
2015 12639
2014 9527
2013 10452
2012 7143
2011 8654
2010 11702
2009 8706
2008 5017
Sprawozdania i stan mienia 46188
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity 16163
Sprawozdania za wykonanie planu finansowego SGZOZ i GOK 7603
Opinie RIO 1736
2022 1033
2021 1686
2020 1359
2019 1103
2018 1320
2017 1235
2016 1087
2015 641
Sprawozdania finansowe 2830
Gmina Dywity 3077
2022 1359
2021 2648
2020 2694
2019 2793
2017 2300
2018 3070
2015 800
2016 872
Jednostki budżetowe 1700
2021 2885
2020 3911
2019 4143
2018 4160
Petycje i interpelacje 11509
Rok 2022 1040
Rok 2021 13898
Rok 2020 5764
Rok 2019 5902
Rok 2018 3905
Rok 2016 3756
Rok 2017 3763
Rok 2015 4585
Urząd Gminy 112005
Dane kontaktowe 1
Struktura organizacyjna 4379
Projekty uchwał 7143
Zgromadzenia Publiczne 1635
Gmina Dywity - strona informacyjna 0
Dostęp do informacji publicznej 10755
Uchwały Rady Gminy 1845222
Rejestr prawa miejscowego 11904
Rejestr uchwał 18086
Obwieszczenia 6602
Sesje Rady Gminy 48379
Transmisje sesji 4394
Ogłoszenia 6809
Protokoły 6926
2018 7243
2017 9614
2016 14182
2019 7759
2015 6277
2020 5391
2021 4348
2022 1655
Prawo 16869

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 4973
Rejestr zmian 1500794
Redakcja Biuletynu 5196
Instrukcja obsługi 5617
Mapa serwisu 4874
Strona Główna 25870

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
KORONAWIRUS INFO 4226
Aktualności 147478
GOSPODARKA ODPADAMI 69739
Zamówienia publiczne – platforma zakupowa 2214
Zamówienia publiczne - ARCHIWUM 814058
Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł 4494
Informacje o naborze 531356
Ławnicy 7088
Ogłoszenia 230714
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 262958
Dialog techniczny 9851
Konsultacje społeczne 10012
Przetargi 132471
« powrót do poprzedniej strony