ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
System e-Urząd 5297
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 16497
Procedury załatwiania spraw 32313
Według referatów i stanowisk 259601
Według spraw 294626
Język migowy w urzędzie 4338
Raport o stanie Gminy 7230
Gmina Dywity 34364
Charakterystyka ogólna 8358
Statut Gminy 10125
Organy Gminy 13009
Wójt 8765
Rada Gminy 2616
Komisje 5212
Jednostki organizacyjne 47243
Jednostki pomocnicze 20847
Stowarzyszenia i związki międzygminne 115304
Dane statystyczne 16762
Dostępność 3519
Zarządzenia 1631
Deklaracja Dostępności 1882
Raporty 1203
Wnioski 1108
Plan dostępności 1093
Kanały technologiczne 4494
Edukacja i Zdrowie 6447
Ogłoszenia 11305
Metryczka subwencji oświatowej 1261
2018 1625
Rekrutacja 2104
Programy zdrowotne 665
Gospodarka Nieruchomościami 114269
Gminna Ewidencja Zabytków 6194
Strategia Rozwoju Gminy 5736
Łowiectwo 7148
Usuwanie azbestu 18403
Gospodarka Komunalna 42664
Podatki 49889
System Informacji Przestrzennej 12076
Plan gospodarki niskoemisyjnej 10443
Gospodarka Przestrzenna 31943
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego 18579
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego w obrębie geodezyjnym Dywity 1456
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 196060
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 221294
Plan Rozwoju Lokalnego 9000
Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna 7497
Decyzje środowiskowe 63959
Ochrona Danych Osobowych 8288
Prowadzone Rejestry 60790
Oświadczenia majątkowe 26313
Rok 2021 5237
Rok 2020 7055
Rok 2019 7031
Rok 2018 10417
Rok 2017 11351
Rok 2016 15650
Budżet Gminy 16563
Uchwały budżetowe i zarządzenia 17197
2023 724
2022 2632
2021 3387
2020 4903
2019 6109
2018 8766
2017 13146
2016 14007
2015 13785
2014 10292
2013 11286
2012 7719
2011 9343
2010 12577
2009 9452
2008 5415
Sprawozdania i stan mienia 46729
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity 20468
Sprawozdania za wykonanie planu finansowego SGZOZ i GOK 9939
Opinie RIO 2072
2023 160
2022 1415
2021 2127
2020 1726
2019 1420
2018 1678
2017 1586
2016 1430
2015 849
Sprawozdania finansowe 3275
Gmina Dywity 3857
2022 2063
2021 3389
2020 3411
2019 3509
2017 2982
2018 3875
2015 1043
2016 1103
Jednostki budżetowe 2137
2021 4210
2020 5180
2019 5585
2018 5511
Petycje i interpelacje 11752
Rok 2022 2101
Rok 2021 17282
Rok 2020 7124
Rok 2019 7355
Rok 2018 4520
Rok 2016 4259
Rok 2017 4181
Rok 2015 5270
Rok 2023 97
Urząd Gminy 121286
Dane kontaktowe 1
Struktura organizacyjna 4379
Projekty uchwał 7975
Zgromadzenia Publiczne 2126
Gmina Dywity - strona informacyjna 0
Dostęp do informacji publicznej 11619
Uchwały Rady Gminy 2055564
Rejestr prawa miejscowego 12723
Rejestr uchwał 20181
Obwieszczenia 7519
Sesje Rady Gminy 52261
Transmisje sesji 5317
Ogłoszenia 7289
Protokoły 7017
2018 9282
2017 11450
2016 15997
2019 9668
2015 7088
2020 6858
2021 5717
2022 3625
Prawo 17913

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 5156
Rejestr zmian 1671860
Redakcja Biuletynu 5420
Instrukcja obsługi 5970
Mapa serwisu 5340
Strona Główna 29942

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
KORONAWIRUS INFO 5451
Aktualności 150220
GOSPODARKA ODPADAMI 76633
Informacje o naborze 578486
Ławnicy 7704
Ogłoszenia 253776
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 285337
Dialog techniczny 11637
Konsultacje społeczne 10993
Przetargi 138775
Zamówienia publiczne 1089
Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł 608
Zamówienia publiczne - ARCHIWUM 19073
Plan zamówień publicznych 1046
« powrót do poprzedniej strony