ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
System e-Urząd 3129
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13245
Procedury załatwiania spraw 29721
Według referatów i stanowisk 202469
Według spraw 229975
Język migowy w urzędzie 2974
Raport o stanie Gminy 3467
Gmina Dywity 32536
Charakterystyka ogólna 7257
Statut Gminy 8531
Organy Gminy 11475
Wójt 6867
Rada Gminy 1720
Komisje 3242
Jednostki organizacyjne 41663
Jednostki pomocnicze 17209
Stowarzyszenia i związki międzygminne 96051
Dane statystyczne 13681
Dostępność 1634
Zarządzenia 836
Deklaracja Dostępności 724
Raporty 501
Wnioski 421
Plan dostępności 482
Kanały technologiczne 4157
Edukacja 3809
Ogłoszenia 5246
Metryczka subwencji oświatowej 610
2018 726
Rekrutacja 1103
Gospodarka Nieruchomościami 97636
Gminna Ewidencja Zabytków 4539
Strategia Rozwoju Gminy 1745
Łowiectwo 2959
Usuwanie azbestu 14448
Gospodarka Komunalna 36395
Podatki 45621
System Informacji Przestrzennej 10739
Plan gospodarki niskoemisyjnej 8411
Gospodarka Przestrzenna 29070
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego 16361
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego w obrębie geodezyjnym Dywity 946
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 164789
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 136215
Plan Rozwoju Lokalnego 7769
Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna 5992
Decyzje środowiskowe 44000
Ochrona Danych Osobowych 3972
Prowadzone Rejestry 46592
Oświadczenia majątkowe 21488
Rok 2020 3965
Rok 2019 3933
Rok 2018 5944
Rok 2017 8245
Rok 2016 13037
Rok 2015 12520
Rok 2021 345
Budżet Gminy 14792
Uchwały budżetowe i zarządzenia 15161
2022 1137
2021 1722
2020 2613
2019 3194
2018 5668
2017 10057
2016 10969
2015 10875
2014 8247
2013 9116
2012 6262
2011 7589
2010 10124
2009 7177
2008 4379
Sprawozdania i stan mienia 45356
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity 9833
Sprawozdania za wykonanie planu finansowego SGZOZ i GOK 4012
Opinie RIO 1053
2022 412
2021 862
2020 764
2019 600
2018 813
2017 720
2016 626
2015 348
Sprawozdania finansowe 2067
Gmina Dywity 1891
2022 296
2021 1334
2020 1610
2019 1716
2017 1262
2018 1772
2015 457
2016 491
Jednostki budżetowe 1078
2021 1028
2020 2166
2019 2341
2018 2329
Petycje i interpelacje 11202
Rok 2022 71
Rok 2021 8898
Rok 2020 3346
Rok 2019 3266
Rok 2018 2948
Rok 2016 2939
Rok 2017 3010
Rok 2015 3541
Urząd Gminy 98083
Dane kontaktowe 1
Struktura organizacyjna 4379
Projekty uchwał 5897
Zgromadzenia Publiczne 904
Gmina Dywity - strona informacyjna 0
Dostęp do informacji publicznej 9552
Uchwały Rady Gminy 1546955
Rejestr prawa miejscowego 10663
Rejestr uchwał 14687
Obwieszczenia 5241
Sesje Rady Gminy 42194
Transmisje sesji 2784
Ogłoszenia 5985
Protokoły 6723
2018 4387
2017 7061
2016 11534
2019 4481
2015 5042
2020 3035
2021 2211
2022 309
Prawo 15310

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 4731
Rejestr zmian 1308046
Redakcja Biuletynu 4870
Instrukcja obsługi 5101
Mapa serwisu 4646
Strona Główna 20855

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
KORONAWIRUS INFO 2535
Aktualności 143880
GOSPODARKA ODPADAMI 60012
Zamówienia publiczne – platforma zakupowa 2160
Zamówienia publiczne - ARCHIWUM 736914
Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł 3124
Informacje o naborze 471804
Ławnicy 6155
Ogłoszenia 199189
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 230224
Dialog techniczny 7427
Konsultacje społeczne 8585
Przetargi 124024
« powrót do poprzedniej strony