ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
System e-Urząd 6461
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17744
Procedury załatwiania spraw 33648
Według referatów i stanowisk 297684
Według spraw 331087
Język migowy w urzędzie 4896
Raport o stanie Gminy 9422
Gmina Dywity 35352
Charakterystyka ogólna 8899
Statut Gminy 10984
Organy Gminy 13696
Wójt 9616
Rada Gminy 3120
Komisje 6292
Jednostki organizacyjne 50693
Jednostki pomocnicze 23384
Stowarzyszenia i związki międzygminne 127147
Dane statystyczne 18593
Dostępność 4358
Zarządzenia 2100
Deklaracja Dostępności 2462
Raporty 1517
Wnioski 1539
Plan dostępności 1406
Kanały technologiczne 4660
Edukacja i Zdrowie 7605
Ogłoszenia 15517
Metryczka subwencji oświatowej 1659
Rekrutacja 2728
Programy zdrowotne 973
Gospodarka Nieruchomościami 123067
Gminna Ewidencja Zabytków 6966
Strategia Rozwoju Gminy 7748
Łowiectwo 10073
Usuwanie azbestu 20191
Gospodarka Komunalna 46531
Podatki 51792
System Informacji Przestrzennej 13083
Plan gospodarki niskoemisyjnej 11403
Gospodarka Przestrzenna 33333
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego 19820
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego w obrębie geodezyjnym Dywity 1751
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 218412
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 286522
Plan Rozwoju Lokalnego 9609
Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna 8215
Decyzje środowiskowe 80130
Ochrona Danych Osobowych 10092
Prowadzone Rejestry 69055
Oświadczenia majątkowe 29130
Rok 2022 1942
Rok 2021 7654
Rok 2020 8512
Rok 2019 8547
Rok 2018 12735
Rok 2017 12893
Budżet Gminy 17520
Uchwały budżetowe i zarządzenia 18381
2023 2398
2022 3779
2021 4404
2020 5931
2019 7550
2018 10328
2017 14718
2016 15496
2015 15239
2014 11283
2013 12329
2012 8399
2011 10184
2010 13904
2009 10591
2008 5877
Sprawozdania i stan mienia 47571
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity 27057
Sprawozdania za wykonanie planu finansowego SGZOZ i GOK 13536
Opinie RIO 2602
2023 550
2022 2125
2021 2775
2020 2219
2019 1861
2018 2163
2017 2063
2016 1867
2015 1127
Sprawozdania finansowe 3903
Gmina Dywity 4984
2023 572
2022 3357
2021 4352
2020 4470
2019 4487
2017 3906
2018 5048
2015 1403
2016 1430
Jednostki budżetowe 2735
2022 1939
2021 6046
2020 6735
2019 7288
2018 7177
Petycje i interpelacje 12040
Rok 2022 3562
Rok 2021 21355
Rok 2020 8862
Rok 2019 9593
Rok 2018 5385
Rok 2016 4976
Rok 2017 4732
Rok 2015 6225
Rok 2023 834
Urząd Gminy 137441
Dane kontaktowe 1
Struktura organizacyjna 4379
Projekty uchwał 9137
Zgromadzenia Publiczne 2640
Gmina Dywity - strona informacyjna 0
Dostęp do informacji publicznej 12554
Uchwały Rady Gminy 2432145
Rejestr prawa miejscowego 13995
Rejestr uchwał 23864
Obwieszczenia 8632
Sesje Rady Gminy 56995
Transmisje sesji 6662
Ogłoszenia 8229
Protokoły 7171
2018 11836
2017 13751
2016 18446
2019 12459
2015 8279
2020 8984
2021 7663
2022 6177
2023 815
Prawo 19228

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 5354
Rejestr zmian 2065857
Redakcja Biuletynu 5655
Instrukcja obsługi 6396
Mapa serwisu 6531
Strona Główna 35417

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 765
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023 963
Wybory Prezydenckie 2020 908
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 446
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 646
Wybory Samorządowe 2018 2192
Aktualności 154007
GOSPODARKA ODPADAMI 86381
Informacje o naborze 662170
Ławnicy 8735
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 324268
Ogłoszenia 285583
Dialog techniczny 13720
Konsultacje społeczne 12182
Przetargi 146652
Zamówienia publiczne 3746
Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł 2509
Zamówienia publiczne - ARCHIWUM 79368
Plan zamówień publicznych 3408
« powrót do poprzedniej strony