ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Dywity na 2023r.
Nr aktu prawnego
Nr LV_509_23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2023– 2031.
Nr aktu prawnego
Nr LV_508_23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach.
Nr aktu prawnego
Nr LIV_507_23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Olsztyn przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji Olsztyn poprzez wyłączenie części terenów nieskanalizowanych przynależnych do Gmin Barczewo i Dywity oraz włączenia terenów skanalizowanych przynależnych do Gminy Purda.
Nr aktu prawnego
Nr LIV_506_23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania własnego Powiatu Olsztyńskiego.
Nr aktu prawnego
Nr LIV_505_23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/504/23 z dnia 30-10-2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/360/18 Rady Gminy Dywity z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Dywity maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych.
Nr aktu prawnego
Nr LIV_504_23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dywity.
Nr aktu prawnego
Nr LIV_501_23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
Nr aktu prawnego
Nr LIV_500_23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
uchwała w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
Nr aktu prawnego
Nr LIV_499_23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
Nr LIV_497_23
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji