ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Dywity na 2022 r.
Nr aktu prawnego
Nr XLII_394_22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
Nr XLI_393_22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stanowiska Rady Gminy Dywity dotyczącego konieczności budowy obwodnicy Dywit.
Nr aktu prawnego
Nr XLI_392_22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym.
Nr aktu prawnego
Nr XLI_391_22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2022 – 2029.
Nr aktu prawnego
Nr XLI_389_22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022 r.
Nr aktu prawnego
Nr XL_388_22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Dywity przy ulicy Spółdzielczej.
Nr aktu prawnego
Nr XL_387_22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Dywity w obrębie geodezyjnym Dywity i Ługwałd.
Nr aktu prawnego
Nr XL_386_22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Różnowo.
Nr aktu prawnego
Nr XL_385_22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Dywit”.
Nr aktu prawnego
Nr XL_384_22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji