ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dywitach.
Nr aktu prawnego
Nr XLVI_432_23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Dywity a Gminą Bad Laer w Niemczech.
Nr aktu prawnego
Nr XLVI_431_23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Dywity a Gminą Kanepi w Estonii.
Nr aktu prawnego
Nr XLVI_430_23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ługwałd na lata 2023-2030.
Nr aktu prawnego
Nr XLVI_429_23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach.
Nr aktu prawnego
Nr XLVI_428_23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dywity.
Nr aktu prawnego
Nr XLVI_427_23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
Nr XLVI_426_23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
Nr XLVI_425_23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
Nr aktu prawnego
Nr XLVI_424_23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Dywity na 2023 r.
Nr aktu prawnego
Nr XLVI_423_23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji