ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stanowiska Stanowisko Rady Gminy Dywity po raporcie z działań informacyjnych podtrzymujące poparcie wariantu O1 w zachodnim korytarzu obwodnicy Olsztyna i Dywit.
Nr aktu prawnego
Nr LX_562_24
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Nr aktu prawnego
Nr LX_561_24
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Olsztyńskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 1449N w związku z planowaną budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Słupy – Wadąg.
Nr aktu prawnego
Nr LX_560_24
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej w obrębie geodezyjnym Myki, gmina Dywity.
Nr aktu prawnego
Nr LX_559_24
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Myki.
Nr aktu prawnego
Nr LX_558_24
Status
Nieobowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
Nr LX_557_24
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/313/21 Rady Gminy Dywity z dnia 29 grudnia 2021r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami.
Nr aktu prawnego
Nr LX_556_24
Status
Nieobowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Dywity na 2024r.
Nr aktu prawnego
Nr LX_555_24
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2024– 2033.
Nr aktu prawnego
Nr LX_554_24
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
Nr LIX_553_24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji