ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-12-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:07:04 Upublicznienie wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie 7/2023 Mirosław Gordon
14:06:01 Upublicznienie oceny kandydatów elementu wakaty - ogłoszenie 7/2023 Mirosław Gordon
14:05:15 Upublicznienie listy kandydatów elementu wakaty - ogłoszenie 7/2023 Mirosław Gordon
11:36:56 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Nowe Włóki o mocy do 1,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 84/3, 84/4, 84/5 oraz 84/6 w obrębie geodezyjnym Nowe Włóki, gm. Dywity, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
(widoczna od 2023-12-01 00:00:00)
Mirosław Gordon
10:33:24 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonego i ograniczonego z dnia 24.11.2023r na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dywity
(widoczna od 2023-12-01 00:00:00)
Mirosław Gordon

Zmiany z dnia: 2023-11-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:58:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji wyjaśnienia do zapytania ofertowego.pdf - Nazwa elementu do którego przynależy - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Różnowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Różnowie’’. Mirosław Gordon
10:40:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała RIO.VIII-0120-428.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.pdf - Nazwa elementu do którego przynależy - Uchwała Nr RIO.VIII-0120-428/23 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2024-2033. Mirosław Gordon
10:39:40 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr RIO.VIII-0120-428/23 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2024-2033.
(widoczna od 2023-11-30 00:00:00)
Mirosław Gordon
10:35:51 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr RIO.VIII-0120-427/23 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dywity projekcie uchwały budżetowej Gminy Dywity na 2024 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.
(widoczna od 2023-11-30 00:00:00)
Mirosław Gordon
09:21:02 Edycja elementu informacja Gospodarka Przestrzenna Mirosław Gordon

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony