ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne - ARCHIWUM

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-03-12
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawy bieżące dróg gruntowych na terenie Gminy Dywity w 2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.2 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 306.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 136.4 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (PDF, 127.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 128.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 (PDF, 248.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 1 (PDF, 171.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-03-11
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywne dostawy materiałów do naprawiania nawierzchni drogowych na terenie Gminy Dywity w 2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.8 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 322.8 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 134 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania z dnia 17.03.2021 r. (PDF, 221.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 35.8 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (PDF, 128.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 126.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 205.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 112.8 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 390.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 202.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiar robót (ZIP, 1.2 MiB)
 • Pozwolenie na budowę (ZIP, 1.3 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 82.4 MiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 150.1 MiB)
 • Informacja o zmianie terminu składania ofert (PDF, 155.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert (PDF, 33.7 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania z dnia 15-03-2021 r. (PDF, 222.2 KiB)
 • Zmieniony Formularz oferty dnia 15-03-2021 r. (DOCX, 51.3 KiB)
 • Zmienione przedmiary (ZIP, 11.5 MiB)
 • Sprostowanie do pytania nr 7 z dnia 15.03.2021r. (PDF, 182.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania z dnia 19.03.2021 r. (PDF, 143.4 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (PDF, 124.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 128.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 130.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-02-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Konserwacja, bieżące naprawy i usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej i urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dywity w 2021 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 117.6 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 369.1 KiB)
 • Załączniki do SWZ (ZIP, 146.5 KiB)
 • Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia (PDF, 218.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana (PDF, 34.3 KiB)
 • Zmieniony formularz oferty z dn. 22.02.2021 r. (DOCX, 50.4 KiB)
 • Informacja o kwocię jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (PDF, 147.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 109.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 205.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku zamówienia (PDF, 61.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-12-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony na „Konserwację, bieżące naprawy i usuwanie awarii sieci wod. - kan. i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dywity w 2021 roku”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP 776695-N-2020 (PDF, 297.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 491.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 333.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania z dnia 11.01.2021 r. (PDF, 235.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 112.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 229.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. "Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach" (zaprojektuj i wybuduj)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 762395-N-2020 (PDF, 295.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 392.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 135.1 KiB)
 • Program Funkcjonalno Użytkowy z załącznikami (ZIP, 6.7 MiB)
 • Załącznik do SIWZ - wzór umowy (PDF, 294.6 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania (PDF, 254.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 106.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 247.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 180.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. "Budowa ulic na osiedlu w Różnowie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 615417-N-2020 (PDF, 239 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 455.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 252.7 KiB)
 • Dokumentacja branża drogowa (ZIP, 22.1 MiB)
 • Dokumentacja część nr 2 (ZIP, 31.5 MiB)
 • Dokumentacja część nr 3 (ZIP, 10.1 MiB)
 • Przedmiar robót (ZIP, 514.8 KiB)
 • Do uczestników postępowania geologia - skan.pdf (PDF, 206 KiB)
 • Do uczestników postępowania geologia.docx (DOCX, 110.7 KiB)
 • Geologia.zip (ZIP, 176 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 75.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania z dnia 10.12.2020 r. (PDF, 2.9 MiB)
 • Załączniki do odpowiedzi na zapytania z dn. 10.12.2020 r. (ZIP, 2.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 190.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 288.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 140.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Gminy Dywity w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP 617106-N-2020 (PDF, 225.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 456 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 179.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania z dnia 03.12.2020 r. (PDF, 208.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 90.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 52.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 87.8 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-11-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 606648-N-2020 (PDF, 255.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (DOCX, 203.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (XLS, 253.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 163.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 272.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 103.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony na "Odśnieżanie dziewięciu obszarów dróg gminnych na terenie Gminy Dywity"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP 604524-N-2020 (PDF, 267.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 3.6 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 447.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (ZIP, 430 KiB)
 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odśnieżanie 9 obszarów - skan.pdf (PDF, 183.7 KiB)
 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odśnieżanie 9 obszarów.doc (DOC, 75.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji