Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
System e-Urząd 8536
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 19407
Procedury załatwiania spraw 35751
Według referatów i stanowisk 331791
Według spraw 363035
Język migowy w urzędzie 5802
Raport o stanie Gminy 11641
Gmina Dywity 36961
Charakterystyka ogólna 9379
Statut Gminy 11782
Organy Gminy 14391
Wójt 10593
Rada Gminy 3574
Komisje 7095
Jednostki organizacyjne 53316
Jednostki pomocnicze 25545
Stowarzyszenia i związki międzygminne 138966
Dane statystyczne 20819
Dostępność 5428
Zarządzenia 2860
Deklaracja Dostępności 2993
Raporty 1770
Wnioski 1999
Plan dostępności 1702
Kanały technologiczne 5228
Edukacja i Zdrowie 9285
Ogłoszenia 20020
Metryczka subwencji oświatowej 2071
Rekrutacja 3529
Programy zdrowotne 1257
Gospodarka Nieruchomościami 129890
Gminna Ewidencja Zabytków 8480
Strategia Rozwoju Gminy 10095
Łowiectwo 13721
Usuwanie azbestu 21959
Gospodarka Komunalna 49833
Podatki 54686
System Informacji Przestrzennej 15052
Plan gospodarki niskoemisyjnej 12823
Gospodarka Przestrzenna 35239
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego 21324
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 243397
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 356783
Plan Rozwoju Lokalnego 10130
Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna 8942
Decyzje środowiskowe 97578
Zintegrowane Plany Inwestycyjne 35
Zabytki 381
Ochrona Danych Osobowych 12150
Prowadzone Rejestry 76691
Oświadczenia majątkowe 32143
Rok 2023 176
Rok 2022 5737
Rok 2021 8904
Rok 2020 9782
Rok 2019 10066
Rok 2018 14612
Budżet Gminy 19038
Uchwały budżetowe i zarządzenia 19517
2024 1511
2023 4087
2022 4693
2021 5234
2020 6793
2019 8668
2018 11696
2017 16002
2016 16760
2015 16703
2014 12097
2013 13329
2012 9096
2011 11012
2010 14982
2009 11559
2008 6261
Sprawozdania i stan mienia 48335
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity 32896
Sprawozdania za wykonanie planu finansowego SGZOZ i GOK 16465
Opinie RIO 3086
2023 913
2022 2677
2021 3279
2020 2787
2019 2215
2018 2569
2017 2436
2016 2239
2015 1363
Sprawozdania finansowe 4578
Gmina Dywity 5867
2024 164
2023 1585
2022 4305
2021 5203
2020 5318
2019 5320
2017 4701
2018 5992
2015 1659
2016 1756
Jednostki budżetowe 3203
2023 510
2022 3487
2021 7518
2020 8089
2019 8703
2018 8475
Petycje i interpelacje 13139
Rok 2022 4760
Rok 2021 28589
Rok 2020 10370
Rok 2019 11066
Rok 2018 6027
Rok 2016 5568
Rok 2017 5172
Rok 2015 6993
Rok 2023 1820
Urząd Gminy 156639
Dane kontaktowe 1
Struktura organizacyjna 4379
Projekty uchwał 11756
Zgromadzenia Publiczne 3723
Gmina Dywity - strona informacyjna 0
Dostęp do informacji publicznej 14014
Uchwały Rady Gminy 2766271
Rejestr prawa miejscowego 15360
Rejestr uchwał 26497
Obwieszczenia 9614
Sesje Rady Gminy 62341
Transmisje sesji 7956
Ogłoszenia 10068
Protokoły 7354
2018 13762
2017 15353
2016 20317
2019 15231
2015 9187
2020 10501
2021 9058
2022 8103
2023 1434
Prawo 20742

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 6037
Rejestr zmian 2305944
Redakcja Biuletynu 6348
Instrukcja obsługi 7355
Mapa serwisu 8485
Strona Główna 39887

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 2652
Wybory do PE 2024 769
Wybory Samorządowe 2024 4985
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023 4118
Wybory Prezydenckie 2020 1584
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 1253
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1544
Wybory Samorządowe 2018 4979
Aktualności 160253
GOSPODARKA ODPADAMI 97202
Informacje o naborze 734086
Ławnicy 9950
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 369395
Ogłoszenia 317747
Dialog techniczny 16299
Konsultacje społeczne 13964
Przetargi 154791
Zamówienia publiczne 7519
Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł 6758
Zamówienia publiczne - ARCHIWUM 125677
Plan zamówień publicznych 6356