ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie osoby z pobytu stałego lub czasowegoDrukuj informacjęSprawa: Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie osoby z pobytu stałego lub czasowego

Szczegóły informacji

Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie osoby z pobytu stałego lub czasowego

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Ogłoszono dnia: 2013-06-05 11:55:07

Termin załatwienia

nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Osoba kontaktowa

Irena Cabel

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity ul. Olsztyńska nr 32, segment A  Biuro Obsługi Interesanta - I piętro lub pokój nr 8 - parter.

Telefon kontaktowy

89 524 76 46

Adres e-mail

sp1@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

 1. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 2. Organ załatwia sprawę przez wydanie decyzji.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Dywity, Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych, pok. nr 8 (parter), tel. 89 524 76 46,
adres email: sp1@ugdywity.pl

Wymagane Dokumenty

 1. Podanie o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się – wzór podania o wymeldowanie – do pobrania zał. nr 1
 2. Kserokopia dokumentu (oryginał dokumentu do wglądu) potwierdzającego posiadanie przez wnoszącego tytułu prawnego do lokalu/budynku jednorodzinnego wskazanego w podaniu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 3. Pełnomocnictwo jeśli strona działa przez pełnomocnika.
 4. Dowód dokonania  opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej.
 5. Dowód dokonania opłaty za pełnomocnictwo, w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika.

Czas realizacji

 1. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 2. Organ załatwia sprawę  przez wydanie decyzji.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł.
 2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wys. 17 zł (W przypadku gdy pełnomocnikiem strony jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo- opłaty nie wnosi się), wniesiona na nr rachunku właściwego dla opłaty skarbowej bądź w Kasie Urzędu Gminy Dywity.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się  do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Dywity w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

Organ może również z urzędu wszcząć przedmiotowe postępowanie, po powzięciu informacji o fakcie opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego i nie dopełnieniu obowiązku wymeldowania się przez osobę zobowiązaną.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Michalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Cabel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-05 11:54:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Michalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-05 11:55:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Michalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-26 11:10:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3125 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony