ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2010-06-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:04:59 Upublicznienie elementu informacja Zmiana terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste Redaktor Serwisu
10:04:59 Upublicznienie elementu informacja Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego Redaktor Serwisu
10:04:59 Upublicznienie elementu informacja Zamiana nieruchomości Redaktor Serwisu
10:04:59 Upublicznienie elementu informacja Postępowanie administracyjne w sprawie nadania lub zmiany numeru porządkowego nieruchomości Redaktor Serwisu
10:04:59 Upublicznienie elementu informacja Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów Redaktor Serwisu
10:04:58 Upublicznienie elementu informacja Wykupy gruntów pod inwestycje Redaktor Serwisu
10:04:58 Upublicznienie elementu informacja Postępowanie administracyjne w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Redaktor Serwisu
10:04:58 Upublicznienie elementu informacja Postępowanie administracyjne w sprawie rozgraniczenia nieruchomości Redaktor Serwisu
10:04:58 Upublicznienie elementu informacja Postępowanie administracyjne w sprawie pierwokupu nieruchomości Redaktor Serwisu
10:04:58 Upublicznienie elementu informacja Opłaty adiacenckie: Zasady ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury. Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału geodezyjnego Redaktor Serwisu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony