ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2010-06-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:04:35 Upublicznienie elementu informacja Ustalenie pisowni imion i nazwisk Redaktor Serwisu
10:04:35 Upublicznienie elementu informacja Zmiana imion i nazwisk Redaktor Serwisu
10:04:35 Upublicznienie elementu informacja Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego Redaktor Serwisu
10:04:35 Upublicznienie elementu informacja Rejestracja zgonu Redaktor Serwisu
10:04:35 Upublicznienie elementu informacja Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą. Redaktor Serwisu
10:04:35 Upublicznienie elementu informacja Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Redaktor Serwisu
10:04:35 Upublicznienie elementu informacja Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa Redaktor Serwisu
10:04:35 Upublicznienie elementu informacja Zawarcie małżeństwa konkordatowego Redaktor Serwisu
10:04:35 Upublicznienie elementu informacja Zawarcie małżeństwa cywilnego Redaktor Serwisu
10:04:35 Upublicznienie elementu informacja Nadanie nazwiska męża matki Redaktor Serwisu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony