ˆ

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie budynku remizy strażackiej w Kieźlinach na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 670 w obrębie geodezyjnym Kieźliny, gm. Dywity (GP.6733.32.2022.KB).

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-15 09:13:21 przez Adam Cieśliński

Akapit nr - brak tytułu

Dywity, dnia 15.09.2022 r.
 
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
            Wójt Gminy Dywity, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia, że dnia 15.09.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie budynku remizy strażackiej w Kieźlinach na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 670 w obrębie geodezyjnym Kieźliny, gm. Dywity (GP.6733.32.2022.KB).
Z treścią ww. decyzji zapoznać się można w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Dywity, pok. nr 1.
 
 
 
z up. Wójta Gminy
Agnieszka Stachowska
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
« powrót do poprzedniej strony