ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom, oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Dywity przez inne niż Gmina Dywity osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Nr XXXVIII_315_18 Obowiązujący
32 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dywity. Nr XXXVIII_314_18 Obowiązujący
33 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Sołectwa Kieźliny i Sołectwa Wadąg oraz nadania Statutu dla Sołectwa Kieźliny i Sołectwa Wadąg. Nr XXXVIII_313_18 Obowiązujący
34 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w sąsiedztwie użytku ekologicznego „Bagno Bażęgi” w obrębie Ługwałd, gmina Dywity. Nr XXXVIII_312_18 Obowiązujący
35 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w sąsiedztwie użytku ekologicznego „Bagno Bażęgi” w obrębie Ługwałd, gmina Dywity. Nr XXXVIII_311_18 Obowiązujący
36 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2018 r. Nr XXXVIII_310_18 Obowiązujący
37 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2018 - 2026 Nr XXXVIII_309_18 Obowiązujący
38 2018-01-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Gazety Olsztyńskiej w Dywitach. Nr XXXVII_308_18 Obowiązujący
39 2018-01-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym. Nr XXXVII_307_18 Obowiązujący
40 2018-01-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Dywity. Nr XXXVII_306_18 Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu