ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego wsi Brąswałd.
Nr aktu prawnego
Nr LII_487_23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie geodezyjnym Gady, gmina Dywity.
Nr aktu prawnego
Nr LII_486_23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dywity pomiędzy ulicami: Barczewskiego, Olsztyńską i Ługwałdzką.
Nr aktu prawnego
Nr LII_485_23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/182/16 Rady Gminy Dywity z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych przy drodze krajowej nr 51 w obrębie geodezyjnym Ługwałd, gmina Dywity.
Nr aktu prawnego
Nr LII_484_23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dywity.
Nr aktu prawnego
Nr LII_483_23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
uchwałę nr XXXIX/374/22 Rady Gminy Dywity z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity.
Nr aktu prawnego
Nr LII_482_23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
uchwałę nr IX/76/19 Rady Gminy Dywity z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
Nr LII_481_23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.
Nr aktu prawnego
Nr LII_480_23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
Nr aktu prawnego
Nr LII_479_23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
Nr aktu prawnego
Nr LII_478_23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji