ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznej szkole podstawowej prowadzonej na terenie Gminy Dywity przez inną niż Gmina Dywity osobę prawną w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII_365_22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Dywity.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII_364_22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane gminnym transportem zbiorowym, którego organizatorem jest Gmina Dywity.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII_363_22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dywity, w roku szkolnym 2022/2023.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII_362_22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania własnego Powiatu Olsztyńskiego.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII_361_22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2022 r.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII_360_22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2022– 2029.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII_359_22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030 – Ku dobrej przyszłości.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII_358_22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dywity za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII_357_22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy za rok 2021.
Nr aktu prawnego
Nr XXXVIII_356_22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji