ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1161 2005-02-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXIV/148/05 Rady Gminy Dywity z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. XXIV/148/05 Uchylony
1162 2005-02-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXIV/147/05 Rady Gminy Dywityy z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach. XXIV/147/05 Obowiązujący
1163 2005-02-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXIV/146/05 Rady Gminy Dywity z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dywity w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji wspólnej inwestycji. XXIV/146/05 Obowiązujący
1164 2005-02-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXIV/145/05 Rady Gminy Dywity z dnia 17 lutego 2005 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Dywity. XXIV/145/05 Obowiązujący
1165 2005-02-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXIV/144/05 Rady Gminy Dywity z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r. XXIV/144/05 Nieobowiązujący
1166 2005-02-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXIV/143/05 Rady Gminy Dywity z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie budżetu gminy Dywity na 2005 r. XXIV/143/05 Obowiązujący
1167 2004-12-23 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXIII/142/04 Rady Gminy Dywity z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej, usługowej i infrastruktury technicznej w obrębie geodezyjnym Kieźliny. XXIII/142/04 Obowiązujący
1168 2004-12-23 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXIII/141/04 Rady Gminy Dywity z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2005 r." XXIII/141/04 Obowiązujący
1169 2004-12-23 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXIII/140/04 Rady Gminy Dywity z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. XXIII/140/04 Obowiązujący
1170 2004-12-23 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXIII/139/04 z 23 grudnia 2004 r.w sprawie podatku od środków transportowych na 2005 r. XXIII/139/04 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu