Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kieźliny, gmina Dywity

Informacja ogłoszona dnia 2024-01-30 08:08:25 przez Bartosz Kucharczyk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Dywity, dnia 30.01.2024 r.
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kieźliny, gmina Dywity
 
Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. 2023 r. poz. 977 ze zm.) w zw. z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688) oraz Uchwały Nr XXIX/271/21 Rady Gminy Dywity z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kieźliny, w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla Wadąg, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kieźliny, gmina Dywity, w zakresie dokonanych zmian dla terenu oznaczonego symbolami: 1U/MN oraz 3ZP, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07 lutego 2024 r. do  29 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, pokój nr 1, Segment A, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, Segment C,  o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dywity z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15 marca 2024 r.
 
 
 
Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Waldemar Szydlik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Kucharczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-30 08:07:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Kucharczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-30 08:08:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Kucharczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-30 08:08:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
61 raz(y)