Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Szczegóły informacji

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej w obrębie geodezyjnym Myki.

Informacja ogłoszona dnia 2023-07-11 09:25:41 przez Mirosław Gordon, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dywity, dnia 11.07.2023 r.
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
Obwieszczenie                         
o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej w obrębie geodezyjnym Myki
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j: Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),  zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej w obrębie geodezyjnym Myki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Dywity Uchwały Nr XLVIII/446/23 Rady Gminy Dywity z dnia 27 kwietnia 2023 r.
Wnioski do planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia 04 sierpnia 2023 r. listownie na adres Urzędu Gminy Dywity,  ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity lub osobiście w formie papierowej w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w  tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub systemu teleinformatycznego ePUAP.
Wnoszący wniosek podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
 
Wójt Gminy
(-) Daniel Zadworny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-11 09:25:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Gordon
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-11 09:25:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-11 09:25:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
176 raz(y)