Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Myki w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Wadąg.

Informacja ogłoszona dnia 2023-04-25 14:10:42 przez Mirosław Gordon, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dywity, dnia 25 kwietnia 2023 r.
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Myki w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Wadąg
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 2 pkt 1 i 2 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXII/182/08 Rady Gminy Dywity z dnia 27 listopada 2008 r. oraz Uchwałą Nr XXII/210/20 Rady Gminy Dywity z dnia 26 listopada 2020 r.
 
z a w i a d a m i a m
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Myki w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Wadąg, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 04 maja 2023 r. do 25 maja 2023  r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dywitach, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, pokój nr 1,  w godzinach pracy urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Dywity pod adresem: https://bip.ugdywity.pl/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 maja 2023 r. w Urzędzie Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, w Sali konferencyjnej, Segment C, o godzinie  9.00.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dywity z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2023 r.
Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Wójt Gminy Dywity
/-/ Daniel Zadworny

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Kucharczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-25 14:10:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Gordon
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-25 14:10:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-25 14:10:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
339 raz(y)