Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sętal, gmina Dywity - etap 1.

Informacja ogłoszona dnia 2021-09-24 11:45:09 przez Cezary Kotowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dywity, dnia 24.09.2021 r.
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sętal, gmina Dywity  - etap 1.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 741 ze zm.)  i art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz Uchwały Nr XVIII/178/20 Rady Gminy Dywity z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sętal, gmina Dywity, zmieniona Uchwałą Nr XIX/187/20 Rady Gminy Dywity z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sętal, gmina Dywity, zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sętal, gmina Dywity wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  04.10.2021 r. do 25.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, pokój nr 1,  w godzinach pracy urzędu.
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Dywity pod adresem: https://bip.ugdywity.pl/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.10.2021 r. w Urzędzie Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, w Sali konferencyjnej, Segment C, o godzinie  10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do wyłożonego planu należy składać do Wójta Gminy Dywity w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2021 r.
Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 
(-) Wójt Gminy
Daniel Zadworny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-24 11:44:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Cezary Kotowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-24 11:45:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Cezary Kotowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-24 11:45:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
528 raz(y)