Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w Kieźlinach przy ulicy E. Stein, gmina Dywity.

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-12 10:45:46 przez Cezary Kotowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dywity, dnia 12.02.2021 r.
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w Kieźlinach przy ulicy E. Stein, gmina Dywity.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.), oraz Uchwały Nr XLII/340/18 Rady Gminy Dywity z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w Kieźlinach przy ulicy E. Stein oraz Uchwały Nr XLVIII/383/18 Rady Gminy Dywity z dnia 30 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w Kieźlinach przy ulicy E. Stein, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w Kieźlinach przy ulicy E. Stein, gmina Dywity wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22.02.2021 r. do 15.03.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, pokój nr 1, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.02.2021 r. o godz. 12.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. przez oprogramowanie MS Teams. Na stronie internetowej BIP Gminy Dywity, w zakładce Konsultacje społeczne opublikowana jest instrukcja przyłączania się do dyskusji publicznej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do wyłożonego planu należy składać do Wójta Gminy Dywity w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2021 r.
Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 
Wójt Gminy
Daniel Zadworny

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-12 10:45:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-12 10:45:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-12 10:45:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
500 raz(y)