ˆ

Uchwały Rady Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-06-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie obniżenia dotychczasowego wynagrodzenia i ustalenia nowego wynagrodzenia Wójta Gminy Dywity XLIV/353/18 Nieobowiązujący
2 2018-06-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Dywity przez inne niż Gmina Dywity osoby prawne i osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych XLIV/352/18 Nieobowiązujący
3 2018-06-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 1442N w obrębie Tuławki, gmina Dywity. XLIV/351/18 Nieobowiązujący
4 2018-06-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 1442N w obrębie Tuławki, gmina Dywity. XLIV/350/18 Obowiązujący
5 2018-06-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie sprawie emisji obligacji komunalnych XLIV/349/18 Obowiązujący
6 2018-06-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2018 r. XLIV/348/18 Obowiązujący
7 2018-06-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2018 - 2026 XLIV/347/18 Obowiązujący
8 2018-06-08 Uchwały Rady Gminy w sprawie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dywity w 2018 roku XLIII/346/18 Obowiązujący
9 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Nr XLII_345_18 Obowiązujący
10 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Rady Gminy Dywity w postępowaniu o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Dywity nr XXXVII/307/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku Nr XLII_344_18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity