ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 5/2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5/2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Dywitach

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Inwestycji Gminnych

Data udostępnienia: 2024-06-18

Ogłoszono dnia: 2024-06-18

Termin składania dokumentów: 2024-07-01 16:00:00

Nr ogłoszenia: 5/2024

Zlecający: Wójt Gminy Dywity

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe (min. inżynierskie) na kierunkach: budownictwo, gospodarka przestrzenna, instalacje sanitarne, matematyka, informatyka
 3. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 5. Posiadanie prawa jazdy kategorii „B” i możliwość korzystania z własnego samochodu do celów służbowych.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Dobra znajomość obsługi komputera (m.in. MS OFFICE, AUTOCAD).
 8. Umiejętności obsługi programów do kosztorysowania.
 9. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 10. Znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy tj. znajomość następujących ustaw:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- ustawa z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Co najmniej 2 – letnia praktyka zawodowa w wykonywaniu pracy związanej z budownictwem.
 2. Umiejętność kreatywnego myślenia.
 3. Umiejętność poruszania się w przepisach prawnych.
 4. Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.
 5. Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 6. Gotowość ciągłego uczenia się.
 7. Dyspozycyjność.
 8. Kreatywność i samodzielność w działaniu.
 9. Łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Nadzór i realizacja zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji.
 2. Zgłoszenie zrealizowanych zadań inwestycyjnych do użytkowania.
 3. Rozliczenie zadań inwestycyjnych.
 4. Egzekwowanie uprawnień w zakresie jakości wykonanych prac, a w szczególności egzekwowanie uprawnień z zakresu gwarancji i rękojmi.
 5. Udział w procedurach związanych z udziałem zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 6. Przygotowanie projektów  pism, wniosków, sprawozdań i innych dokumentów dotyczących wykonywanych zadań.
 7. Udzielanie odpowiedzi na wpływające do referatu pisma, wnioski, zapytania mieszkańców i Radnych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku (bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy).
 2. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 3. Czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

(składane w języku polskim)
 1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
 2. Życiorys zawodowy – curriculum vitae.
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, stażach lub praktykach.
 4. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000, z późn. zm. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018 r., poz. 1260).
 9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-07-01 16:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora  w Referacie Inwestycji Gminnych” w terminie do dnia 01.07.06.2024r. do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Dywity - ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity.
c. Miejsce:
Urząd Gminy Dywity, Biuro Obsługi Interesanta: 11-001 Dywity - ul. Olsztyńska 32, I piętro Segment A

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ugdywity.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dywity  przy ul. Olsztyńskiej 32 w Dywitach. Kontakt w sprawie przeprowadzania procedury rekrutacyjnej: tel. 89 524 76 40.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Ptak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-18 08:05:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Gordon
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-18 08:09:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-15 15:35:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
277 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony