ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2010-06-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:04:16 Upublicznienie elementu informacja Zameldowanie na pobyt stały Redaktor Serwisu
10:04:16 Upublicznienie elementu informacja Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy Redaktor Serwisu
10:04:16 Upublicznienie elementu informacja Zameldowanie cudzoziemców Redaktor Serwisu
10:04:16 Upublicznienie elementu informacja Wymeldowanie z pobytu stałego Redaktor Serwisu
10:04:16 Upublicznienie elementu informacja Wymeldowanie z pobytu czasowego Redaktor Serwisu
10:04:16 Upublicznienie elementu informacja Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania osoby z pobytu stałego /czasowego powyżej 3 m-cy/ Redaktor Serwisu
10:04:04 Upublicznienie elementu informacja Druki Redaktor Serwisu
10:04:04 Upublicznienie elementu informacja Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - wydanie zaświadczenia Redaktor Serwisu
10:04:04 Upublicznienie elementu informacja Dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - wydanie zaświadczenia Redaktor Serwisu
10:04:04 Upublicznienie elementu informacja Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej - wydanie decyzji Redaktor Serwisu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony