ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymiDrukuj informacjęSprawa: Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Szczegóły informacji

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Ogłoszono dnia: 2019-07-26 10:11:04

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Wioleta Sezonienko

Miejsce załatwienia

Biuro Obsługi Interesanta (I piętro) lub za pośrednictwem poczty.
W formie dokumentu elektronicznego. Przy skorzystaniu z tej możliwości wniosek musi być uwierzytelniony za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.
 
Dowody osobiste – segment A parter – pok. Nr 8

Telefon kontaktowy

89 524 76 46

Adres e-mail

ug@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Biuro Obsługi Interesanta (I piętro) lub za pośrednictwem poczty.
W formie dokumentu elektronicznego. Przy skorzystaniu z tej możliwości wniosek musi być uwierzytelniony za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.
 
Dowody osobiste – segment A parter – pok. Nr 8

Miejsce odbioru

Dowody osobiste – segment A parter – pok. Nr 8

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych pdf/ePUAP,
 2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym pdf/ePUAP
Wniosek powinien zawierać:
Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
- dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,
- zakres żądanych danych,
- uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny).
Do wniosku należy dołączyć:
- dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych w trybie jednostkowym lub dokumentacji,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika),
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Czas realizacji

do 30 dni

Opłaty

31 zł – opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym lub dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa ( w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
Podmioty realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, którym nieodpłatnie udostępnia się dane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych wymienione są w art. 72 ust. 2 pkt 1 w zw. Z art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu lub rodzeństwu.
 
Opłatę za udostępnienie danych wnosi się na rachunek właściwy dla opłaty skarbowej lub w Kasie Urzędu Gminy Dywity.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych w trybie jednostkowym służy odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

 1. Interes prawny mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o ich udostępnienie ( np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.)
 2. Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
 3. Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.
 4. Dane jednostkowe z Rejestru Dowodów Osobistych dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby udostępnia się na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
 5. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.
 6. Organy gmin udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego.
 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 7. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioleta Sezonienko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-26 09:58:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-26 10:11:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-26 10:11:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony