ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Postępowanie w sprawie zastosowania procedury zobowiązania do leczenia odwykowegoDrukuj informacjęSprawa: Postępowanie w sprawie zastosowania procedury zobowiązania do leczenia odwykowego

Szczegóły informacji

Postępowanie w sprawie zastosowania procedury zobowiązania do leczenia odwykowego

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Ogłoszono dnia: 2016-04-07 15:19:11

Termin załatwienia

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku do 2 miesięcy, sprawy skomplikowane powyżej 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Teresa Kozicka

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity - Miejsce złożenia dokumentów
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, SEGMENT A, Biuro Obsługi Interesanta

Telefon kontaktowy

89 522 87 01

Adres e-mail

sp2@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

  1. Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wytępieniem przesłanek z art. 24 ustawy. Żeby zgłosić osobę  na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek i złożyć go do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wniosek może złożyć dowolna osoba lub instytucja (np. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, policja, prokuratura, szkoła, zakład pracy, kurator, zespół interdyscyplinarny), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizacji nieletnich, uchylającej się od pracy albo systematycznie zakłócającej spokój i porządek publiczny.
  2. Wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu.
  3. Jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, osoba taka kierowana jest na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (art. 25 ustawy)
  4. Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym (art. 26 ust. 3 ustawy), do której należą: opinia wydana przez biegłych, protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą do komisji przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą uzależnioną od alkoholu, o ile do takiej rozmowy doszło, dokumenty pochodzące z wywiadu środowiskowego, inne informacje w sprawie, takie jak np. informacje od policji. Jeżeli osoba uzależniona nie stawiła się na rozmowę w terminie wskazanym przez komisję, ani też na badanie przez biegłych do wniosku dołącza się informację o podjętych w tej sprawie czynnościach.
  5. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego właściwego miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Dywity, Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych, pokój Nr 6, Segment A, tel: 89 522 87 01

Wymagane Dokumenty

Wniosek o objęcie leczeniem odwykowym - zał. nr 1

Czas realizacji

Postępowanie wszczyna się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku do 2 miesięcy, sprawy skomplikowane powyżej 2 miesięcy.
Termin uzależniony jest również od terminarza posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Decyzja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dywitach o umorzeniu postępowania, zawieszeniu, skierowaniu na leczenie odwykowe, skierowaniu sprawy do Sądu Rejonowego w Olsztynie lub inna – według standardowej procedury postępowania Komisji.

Opłaty

Nie podlega opłacie

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Wniosek do pobrania zał. nr 1, lub w Urzędzie Gminy, 11-001 Dywity ul. Olsztyńska 32, pokój nr 6, Segment A

Podstawa prawna

Art.4 ust. 3, oraz art. 24-26 ustawy z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1286 , z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Kozicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Kozicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-05 08:52:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Kozicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-07 15:19:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Kozicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-04 11:59:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony