ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawneDrukuj informacjęSprawa: Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne

Szczegóły informacji

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne

Wydział: Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Ogłoszono dnia: 2015-10-19 10:16:24

Termin załatwienia

Deklarację wraz z załącznikami należy składać do 15 lutego każdego roku podatkowego organowi podatkowemu, a jeżeli obowiązek podatkowy postał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmiany miejsca zamieszkania, lub siedziby – należy skorygować wcześniej złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Osoba kontaktowa

Anna Kościńska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity - Miejsce złożenia dokumentów
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, SEGMENT A, Biuro Obsługi Interesanta
tel. (89) 522 87 07

Telefon kontaktowy

89 524 76 50

Adres e-mail

pol_kierownik@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Wymiar podatku od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne

Miejsce odbioru

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
pok. nr 16 (segment A)
tel. 89 524 76 50

Wymagane Dokumenty

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 (załącznik nr 1)
 2. Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1/A (załącznik nr 2)
W celu pobrania aktualnych formularzy klinkij tutaj.

Czas realizacji

 1. Deklarację wraz z załącznikami należy składać do 15 lutego każdego roku podatkowego organowi podatkowemu, a jeżeli obowiązek podatkowy postał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 2. W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmiany miejsca zamieszkania, lub siedziby – należy skorygować wcześniej złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
 3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 4. Na podstawie art. 274 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ja niezgodnie z ustalonymi wymogami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
a) koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1.000,- zł.
b) zwraca się do składającego deklaracje o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Na skorygowaną przez organ podatkowy deklaracje w trybie art. 274 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.

Uwagi

 1. Podatek od środków transportowych wskazany w deklaracji płatny jest w dwóch ratach w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku podatkowego.
 2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego, a przed 1 września, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Pierwsza rata jest płatna w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, druga rata płatna do dnia 15 września danego roku.
 3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 4. Podatek płatny jest w banku lub na poczcie, na indywidualny numer rachunku bankowego lub na rachunek w Citi Banku Handlowym SA 38 1030 1508 0000 0008 2362 9004 lub w kasie Urzędu Gminy w Dywitach ul. Olsztyńska 32 w godz. 8.00 – 13.00

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70, ze zm.)
 3. Uchwała Rady Gminy NR XLI/393/22 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r.  w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. Nr 2436)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kościńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kościńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-05 13:40:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kościńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-19 10:16:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kościńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-19 08:50:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony