ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wymiar podatku od nieruchomości – osoby prawneDrukuj informacjęSprawa: Wymiar podatku od nieruchomości – osoby prawne

Szczegóły informacji

Wymiar podatku od nieruchomości – osoby prawne

Wydział: Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Ogłoszono dnia: 2015-10-19 10:16:24

Termin załatwienia

Deklaracja na podatek od nieruchomości składana jest w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego, organowi podatkowemu, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Osoba kontaktowa

Anna Kościńska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity - Miejsce złożenia dokumentów
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, SEGMENT A, Biuro Obsługi Interesanta
tel. (89) 522 87 07

Telefon kontaktowy

89 524 76 50

Adres e-mail

pol_kierownik@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Wymiar podatku od nieruchomości – osoby prawne

Miejsce odbioru

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
pok. nr 16 (segment A)
tel. 89 524 76 50

Wymagane Dokumenty

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
 2. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1
 3. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2

Czas realizacji

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości składana jest w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego, organowi podatkowemu, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyny jej złożenia.
 3. Na podstawie art. 274 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
 • koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1.000,- zł.
 • zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Na skorygowaną przez organ podatkowy deklarację w trybie art. 274 § 1, pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.

Uwagi

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki mniemające osobowości prawnej są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek Urzędu Gminy w Dywitach w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się we współposiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
Podatek płatny jest w banku lub na poczcie, na indywidualny numer rachunku bankowego lub na rachunek w Citi Banku Handlowym SA 38 1030 1508 0000 0008 2362 9004 lub w kasie Urzędu Gminy w Dywitach ul. Olsztyńska 32 w godz. 8.00 – 13.00

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70, ze zm.)
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kościńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kościńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-05 11:16:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Cezary Kotowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-19 10:16:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-19 09:05:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3745 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony