ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wymiar podatku rolnego – osoby prawneDrukuj informacjęSprawa: Wymiar podatku rolnego – osoby prawne

Szczegóły informacji

Wymiar podatku rolnego – osoby prawne

Wydział: Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Ogłoszono dnia: 2015-10-19 10:16:24

Termin załatwienia

Deklaracja na podatek rolny składana jest w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Osoba kontaktowa

Anna Kościńska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity - Miejsce złożenia dokumentów
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, SEGMENT A, Biuro Obsługi Interesanta
tel. (89) 522 87 07

Telefon kontaktowy

89 524 76 50

Adres e-mail

pol_kierownik@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Wymiar podatku rolnego – osoby prawne

Miejsce odbioru

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
pok. nr 16 (segment A)
tel. 89 524 76 50

Wymagane Dokumenty

  1. Deklaracja na podatek rolny DR-1
  2. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1
  3. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2

Czas realizacji

1.Deklaracja na podatek rolny składana jest w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2.Skorygowanie deklaracji następuje poprzez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn jej złożenia.
3.Na podstawie art. 274 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
  • koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1.000,- zł.
  • zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Na skorygowaną przez organ podatkowy deklarację w trybie art. 274 § 1, pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.

Uwagi

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny – bez wezwania – na rachunek Urzędu Gminy w Dywitach w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca.
Podatek płatny jest w banku lub na poczcie, na indywidualny numer rachunku bankowego lub na rachunek w Citi Banku Handlowym 38 1030 1508 0000 0008 2362 9004 lub w kasie Urzędu Gminy w Dywitach ul. Olsztyńska 32 w godz. 8.00 – 13.00

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 333.)
  3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na kolejny rok podatkowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kościńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kościńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-05 11:08:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Cezary Kotowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-19 10:16:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-19 09:17:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3301 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony