ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Sprzedaż gruntów oraz udziałów w gruncie na rzecz użytkowników wieczystych lub współużytkowników wieczystychDrukuj informacjęSprawa: Sprzedaż gruntów oraz udziałów w gruncie na rzecz użytkowników wieczystych lub współużytkowników wieczystych

Szczegóły informacji

Sprzedaż gruntów oraz udziałów w gruncie na rzecz użytkowników wieczystych lub współużytkowników wieczystych

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2015-09-18 11:26:06

Termin załatwienia

nie jest określony przepisami

Osoba kontaktowa

Bogusława Kulęgowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity - miejsce złożenia dokumentów
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, SEGMENT A, Biuro Obsługi Interesanta
tel. (89) 522 87 07

Telefon kontaktowy

89 524 76 53

Adres e-mail

gnir@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku. W ramach rozpatrzenia wniosku – analiza dokumentów dostępnych w Urzędzie Gminy (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), wizja w terenie, przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej.

Miejsce odbioru

Referat Mienia Komunalnego i Rolnictwa
pok. nr 2 (segment A)
tel. 89 524 76 53

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o:
  1. nabycie prawa własności nieruchomości (podpisany przez użytkownika wieczystego lub przez wszystkich współużytkowników wieczystych)
  2. wykup gruntu złożony przez spółdzielnię.
– załącznik nr 1.
 1. Załączniki do wniosku:
  1. w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub przez wszystkich współużytkowników wieczystych – aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości,
  2. w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię – uchwały zarządu Spółdzielni określające przedmiot odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w danej nieruchomości.

Czas realizacji

Termin nie jest określony przepisami.
Operat szacunkowy zachowuje aktualność przez okres 1 roku.
Zawarcie aktu notarialnego sprzedaży gruntu.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

 1. Po złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Dywity zlecane jest rzeczoznawcy majątkowemu (wyłonionemu w drodze przetargu) wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowej. Na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną na dzień sprzedaży (art. 69 Ustawy o gospodarce nieruchomościami).
 2. Po otrzymaniu operatu szacunkowego Wójt Gminy Dywity zatwierdza cenę zbywanej nieruchomości. Po jej zatwierdzeniu sporządzany jest i podawany do publicznej wiadomości wykaz na okres 21 dni (art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Wykaz ten wywieszany jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dywity, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłaszana jest w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.ugdywity.pl.
 3. Następnie sporządzany jest protokół rokowań będący podstawą do zawarcia aktu notarialnego.
 4. Nabywający pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, tj. koszty sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość zbywanego gruntu oraz koszty notarialne i sądowe.
 5. Stosowne dokumenty są przekazywane do wskazanej przez nabywającego kancelarii notarialnej, która sporządza akt notarialny. Należność za nabywany grunt musi znajdować się na rachunku Urzędu przed zawarciem umowy notarialnej.
Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu (art. 32 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami).
W przypadku sprzedaży gruntu na rzecz współużytkownika wieczystego warunkiem sprzedaży jest dokonanie wykupu przez wszystkich współużytkowników wieczystych.
Bonifikata jest przyznawana wyłącznie w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe (Uchwała Rady Gminy Dywity Nr IV/20/03). W przypadku sprzedaży na rzecz osób prawnych nieruchomości z bonifikatą konieczna jest opinia referatu finansowego w sprawie pomocy publicznej.
W przypadku sprzedaży gruntu z zastosowaniem bonifikaty, jeżeli nabywca w ciągu 10 lat licząc od dnia nabycia, zbędzie lub wykorzysta nieruchomość na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty, zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie Wójta Gminy Dywity. Powyższe nie dotyczy zbycia na rzecz osoby bliskiej.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.).
 2. Uchwała Nr XV/97/99 Rady Gminy Dywity z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, oraz uchwała Nr XXII/184/08 Rady Gminy Dywity z dnia 27.11.2008 r. i uchwała Nr XXV/209/09 Rady Gminy Dywity z dnia 9.02.2009 r. zmieniające uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Dywity.
 3. Uchwała Nr IV/20/03 Rady Gminy Dywity z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz przy bezprzetargowej sprzedaży gruntów ich użytkownikom wieczystym (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 30, poz. 446 z dnia 13.03.2003 r.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Wąsowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Wąsowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-18 11:24:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Wąsowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-18 11:26:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Wąsowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-18 12:18:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3026 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony