ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowejDrukuj informacjęSprawa: Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

Szczegóły informacji

Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2015-09-17 10:56:38

Termin załatwienia

wnioski są rozpatrywane po opublikowaniu w Monitorze Polskim Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Osoba kontaktowa

Bogusława Kulęgowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity - miejsce złożenia dokumentów
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, SEGMENT A, Biuro Obsługi Interesanta
tel. (89) 522 87 07

Telefon kontaktowy

89 524 76 53

Adres e-mail

gnir@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku. W ramach rozpatrzenia wniosku – analiza dokumentów dostępnych w Urzędzie Gminy, przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej.

Miejsce odbioru

Referat Mienia Komunalnego i Rolnictwa
pok. nr 2 (segment A)
tel. 89 524 76 53

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie bonifikaty – załącznik nr 1
 2. Załączniki do wniosku:
  1. osoby zatrudnione winny przedstawić zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów brutto w roku poprzedzającym rok, za który wnoszona jest opłata.
  2. osoby prowadzące działalność gospodarczą, jako potwierdzenie osiąganych dochodów winny przedstawić zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego (poprzedni rok) lub kopię rozliczenia PIT za poprzedni rok (musi zawierać dochody w poszczególnych miesiącach roku) wraz z oświadczeniem, że zawarte w nim dochody są jedynymi jakie uzyskuje wnioskodawca.
  3. emeryci i renciści powinni przedstawić zaświadczenie z ZUS (np. rozliczenie roczne PIT) lub oryginalne odcinki otrzymywanych świadczeń, jako potwierdzenie dochodów osiąganych w roku poprzedzającym rok, za który wnoszona jest opłata.
  4. studenci i pełnoletni uczniowie powinni przedstawić zaświadczenie z uczelni (lub kopie legitymacji studenckiej) lub szkoły potwierdzające, że są osobami uczącymi się oraz jeśli uzyskują dochody – dokumenty świadczące o uzyskiwanych dochodach brutto (poprzedni rok) lub jeśli pozostają na utrzymaniu rodziców lub opiekunów – dokumenty świadczące o uzyskiwanych dochodach brutto tych osób (poprzedni rok).
  5. osoby nie pracujące powinny przedstawić zaświadczenie z Urzędu Pracy stwierdzające status bezrobotnego oraz zasiłki uzyskane w poprzednim roku.
  6. osoby samotnie wychowujące dzieci winny dodatkowo przedłożyć dokument określający wysokość otrzymywanych świadczeń alimentacyjnych lub oświadczenie o ich braku.

Czas realizacji

Wnioski są rozpatrywane po opublikowaniu w Monitorze Polskim Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym rok, za który ma być udzielona bonifikata.
Bonifikaty udzielane są przez Wójta Gminy Dywity na wniosek użytkownika wieczystego.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Bonifikata w wysokości 50% udzielana jest, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe, a dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona (art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015, poz. 782 z późn.zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Wąsowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Wąsowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-11 12:53:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Wąsowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-17 10:56:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Wąsowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-18 12:19:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2748 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony