ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.Drukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Szczegóły informacji

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej

Ogłoszono dnia: 2015-04-27 10:58:02

Termin załatwienia

30 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Gminy Dywity.

Osoba kontaktowa

Magdalena Klach-Chęcmanowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, Biuro Obsługi Interesanta

Telefon kontaktowy

89 524 76 59

Adres e-mail

gk1@ugdywity.pl

Miejsce odbioru

Referat Gospodarki Komunalnej, pok. nr 35.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
  1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
  3) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
  4) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
  5) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
 1. Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku gdy przedsiębiorca nie figuruje z jakiegokolwiek powodu  w bazie danych CEIDG) lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla spółek handlowych), potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie (wybrać odpowiednie):
  • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  • prowadzenia grzebowisk,
  • prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 1. Stosowne zezwolenia i dokumenty wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1049 z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm. ) i/lub ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856).
 2. Kopie dokumentów lub oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych w uchwale Rady Gminy Dywity numer VII/36/15 z dnia 31 marca 2015 r. (stosowne do składanego wniosku).

Czas realizacji

30 dni od daty wpływu wniosku.

Opłaty

 • 616,00 zł –opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie  Gminy Dywity w zakresie:
  • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  • prowadzenia schronisk dla bezdomnych Zwierząt
  • prowadzenia grzebowisk
  • prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 • 17 zł –opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
Opłatę należy wnieść w kasie miejscowego urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi

Pliki do pobrania:
 1. Wniosek w formacie .doc lub .pdf

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856).
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1049 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm. ).
 7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz.1657).
 9. Uchwała Nr VII/36/15 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie wymagań jakie powinni  spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Dywity.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Klach-Chęcmanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Klach-Chęcmanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-27 09:54:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Gordon
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-27 10:58:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-29 08:16:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2634 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony