ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową infrastruktury technicznejDrukuj informacjęSprawa: Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową infrastruktury technicznej

Szczegóły informacji

Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową infrastruktury technicznej

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2014-04-03 12:25:53

Termin załatwienia

trzy lata od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi

Osoba kontaktowa

Teresa Wąsowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity - Miejsce złożenia dokumentów
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, SEGMENT A, Biuro Obsługi Interesanta
tel. (89) 522 87 07

Telefon kontaktowy

89 524 76 52

Adres e-mail

mkkier@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

  1. Postępowanie rozpoczyna się wysłaniem do strony „Zawiadomienia o wszczęciu postępowania” z informacją o możliwości zaliczenia przy ustaleniu opłaty adiacenckiej wniesionych przez stronę świadczeń w gotówce lub naturze na rzecz budowy danego urządzenia infrastruktury technicznej, następnie zostaje wydana decyzja o ustaleniu opłaty.
  2. Płatności można dokonywać w kasie pok. 14 w budynku Urzędu Gminy Dywity ul. Olsztyńska 32 czynnej w pon. 8.00-13.00, wt.-pt. 7.30-13.00. bądź na rachunek bankowy Gminy Dywity: nr 97 8857 0002 3001 0006 3890 0004
  3. Wniosek w sprawie rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty należy złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

Miejsce odbioru

Referat Mienia Komunalnego i Rolnictwa
pok. nr 2, pok. nr 3 (segment A)
tel. 89 524 76 53, 89 524 76 52

Wymagane Dokumenty

Postępowanie wszczyna się z urzędu.

Czas realizacji

Zgodnie z art.145 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie trzech lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. h ustawy o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z  2015 r. poz. 783 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Dywity.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Jeżeli w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej wzrośnie wartość nieruchomości Wójt Gminy Dywity w drodze decyzji administracyjnej może ustalić opłatę adiacencką. Rada Gminy Dywity ustaliła wartość stawki procentowej w wysokości 50% wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. Wartość nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzeń określają rzeczoznawcy majątkowi według stanu i cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Przy ustaleniu opłaty adiacenckiej, różnicę między wartością, jaką nieruchomość ma po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką miała przed ich wybudowaniem, pomniejsza się o wartość nakładów poniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.
Opłata adiacencka zgodnie z art.147 ustawy może być rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Należność Gminy podlega zabezpieczeniu wekslem własnym in blanco.
W przypadku złożenia ww. wniosku przez osoby prawne bądź prowadzące działalność gospodarczą na nieruchomości, dla której ustalona będzie opłata adiacencka, wniosek zostanie zbadany pod kątem dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - (j.t. Dz.U. 2013 poz. 267 z póxn.zm.) art.104.
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) art.143 - art. 148 b.
  3. Uchwała Nr IV/18/03 Rady Gminy Dywity z dnia 25.02.2003 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 30, poz. 444 z dnia 13 marca 2003 r.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Wąsowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Wąsowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-03 12:25:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Wąsowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-03 12:25:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Wąsowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-18 12:21:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3642 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony