ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziałuDrukuj informacjęSprawa: Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału

Szczegóły informacji

Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2014-04-01 15:11:41

Termin załatwienia

trzy lata od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne

Osoba kontaktowa

Teresa Wąsowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity - Miejsce złożenia dokumentów
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, SEGMENT A, Biuro Obsługi Interesanta
tel. (89) 522 87 07

Telefon kontaktowy

89 5247652

Adres e-mail

mkkier@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

  1. Postępowanie rozpoczyna się wysłaniem do strony „Zawiadomienia o wszczęciu postępowania” z informacją o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, następnie zostaje wydana decyzja o ustaleniu opłaty.
  2. Płatności można dokonywać w kasie pok. 14 w budynku Urzędu Gminy Dywity ul. Olsztyńska 32 czynnej w pon. 8.00-13.00, wt.-pt. 7.30-13.00. bądź na rachunek bankowy Gminy Dywity: nr 97 8857 0002 3001 0006 3890 0004

Miejsce odbioru

Referat Mienia Komunalnego i Rolnictwa
pok. nr 2, pok. nr 3 (segment A)
tel. 89 524 76 53, 89 524 76 52

Wymagane Dokumenty

Postępowanie wszczyna się z urzędu.

Czas realizacji

Zgodnie z art. 98a ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie trzech lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Dywity.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, Wójt może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu.
Rada Miasta ustaliła wysokość stawki procentowej w wysokości 30%. Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości.
Wniosek o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty należy złożyć przed wydaniem decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej – w przeciwnym razie wydana zostanie decyzja z płatnością jednorazową.
W przypadku złożenia ww. wniosku przez osoby prawne bądź prowadzące działalność gospodarczą na nieruchomości, dla której ustalona będzie opłata adiacencka, wniosek zostanie zbadany pod kątem dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej.
Zgodnie z art.98a ust.4 w rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub zaległości z tego tytułu, osoba zobowiązana do jej wniesienia może przenieść na rzecz gminy, za jej zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku jej podziału.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - (t.j. Dz.U. 2013 poz. 267 z późn.zm.) art.104.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) art.98 a, art.144, art.147,art.148 ust.1-3.
Uchwała Nr XIII/79/07 Rady Gminy Dywity z dnia 15.11.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym woj. warmińsko - mazurskiego Nr 195, poz. 2494 z 2007 r.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Wąsowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Wąsowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-01 15:03:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Wąsowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-01 15:11:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Wąsowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-18 12:22:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3994 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony