ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Opłata związana ze wzrostem wartości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tzw. opłata (renta) planistycznaDrukuj informacjęSprawa: Opłata związana ze wzrostem wartości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tzw. opłata (renta) planistyczna

Szczegóły informacji

Opłata związana ze wzrostem wartości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tzw. opłata (renta) planistyczna

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2014-04-01 14:39:16

Termin załatwienia

5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące

Osoba kontaktowa

Teresa Wąsowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity - Miejsce złożenia dokumentów
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, SEGMENT A, Biuro Obsługi Interesanta
tel. (89) 522 87 07

Telefon kontaktowy

89 524 76 52

Adres e-mail

mkkier@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

  1. Strona zostaje poinformowana o toczącym się postępowaniu po otrzymaniu „Zawiadomienia o wszczęciu postępowania” z informacją o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Następnie zostaje wydana decyzja o ustaleniu opłaty.
  2. Płatności można dokonywać w kasie pok. 14 w budynku Urzędu Gminy Dywity ul. Olsztyńska 32 czynnej w pon. 8.00-13.00, wt.-pt. 7.30-13.00. bądź na rachunek bankowy Gminy Dywity: nr 97 8857 0002 3001 0006 3890 0004

Miejsce odbioru

Referat Mienia Komunalnego i Rolnictwa
pok. nr 2, pok. nr 3 (segment A)
tel. 89 524 76 53, 89 524 76 52

Wymagane Dokumenty

Postępowanie wszczyna się z urzędu.

Czas realizacji

Zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie opłaty planistycznej może nastąpić w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbędzie nieruchomość objętą tym planem lub jego zmianą.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Dywity.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy.
Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Stawka procentowa dla danego terenu określana jest każdorazowo w uchwale zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianę.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. 2015r., poz. 199 z późn.zm).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn.zm.) – art. 104.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Wąsowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Wąsowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-01 14:39:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Wąsowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-01 14:39:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Wąsowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-18 12:22:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2694 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony