ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości komunalnych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległejDrukuj informacjęSprawa: Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości komunalnych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Szczegóły informacji

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości komunalnych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2014-04-01 12:13:39

Termin załatwienia

Termin nie jest określony przepisami i uzależniony jest od istniejącej dokumentacji.

Osoba kontaktowa

Teresa Wąsowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity - Miejsce złożenia dokumentów
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, SEGMENT A, Biuro Obsługi Interesanta
tel. (89) 522 87 07

Telefon kontaktowy

89 524 76 52

Adres e-mail

mkkier@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku. W ramach rozpatrzenia wniosku – analiza dokumentów dostępnych w Urzędzie Gminy (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), wizja w terenie. Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej, a następnie sporządzenie:
 1. Protokołu rokowań (w przypadku zbycia).
Operat szacunkowy zachowuje aktualność przez okres 12 miesięcy.
Zawarcie aktu notarialnego jest ostatecznym załatwieniem sprawy.

Miejsce odbioru

Referat Mienia Komunalnego i Rolnictwa
pok. nr 2, pok. nr 3
tel.  89 524 76 53, 89 524 76 52

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o sprzedaż nieruchomości
 2. Załącznik do wniosku:
 • mapa z zaznaczonym terenem

Czas realizacji

Sprawy z zakresu sprzedaży nieruchomości mają charakter sprawa cywilno-prawnych - termin nie jest określony przepisami.
Termin uzależniony od istniejącej dokumentacji.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.
Nabywający pokrywa koszt opracowania dokumentacji geodezyjnej, koszt wykonania operatu szacunkowego oraz koszty notarialne i sądowe. Koszt operatu zależy od oferty wyłonionej w wyniku przetargu, koszty notarialne i sądowe zależą od wartości nieruchomości.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Wnioski są rozpatrywane w oparciu o art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 1. Po złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Dywity zlecane jest opracowanie dokumentacji i operatu szacunkowego.\
 2. Po otrzymaniu operatu szacunkowego i ustaleniu na jego podstawie ceny zbywanej nieruchomości sporządzany jest do publicznej wiadomości wykaz wywieszony na okres 21 dni (art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Wykaz ten wywieszany jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dywity, a informacja o wywieszeniu wykazu ogłaszana jest w prasie lokalnej, internecie pod adresem www.bip.ugdywity.pl. Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości.
 3. Następnie sporządzany jest protokół rokowań będący podstawą do zawarcia aktu notarialnego. W przypadku sprzedaży wcześniej ustalany jest sposób nabycia nieruchomości (gotówka lub raty).
 4. Nabywający pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, tj. koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i operatu szacunkowego określającego wartość zbywanego gruntu. W tym celu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawierana jest stosowna umowa, z której wynika, że koszty te podlegają przepadkowi na rzecz Gminy Dywity, w przypadku odstąpienia przez oferenta od zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Należność za nabywaną nieruchomość winna znajdować się na rachunku Urzędu przed zawarciem umowy notarialnej.
Wniosek sporządzony przez interesanta winien zawierać datę, dane osobowe, określenie nieruchomości (nr działki, położenie) i powierzchnię. Wniosek do pobrania poniżej.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późn. zm.) w szczególności art.27-32, 35,37.
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w szczególności art. 230, 231, 236 i 239.
 3. Uchwała Nr XV/97/99 Rady Gminy Dywity z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, oraz uchwała Nr XXII/184/08 Rady Gminy Dywity z dnia 27.11.2008 r. i uchwała Nr XXV/209/09 Rady Gminy Dywity z dnia 9.02.2009r. zmieniające uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Dywity.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Wąsowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Wąsowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-01 12:13:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Wąsowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-01 12:13:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Wąsowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-18 12:23:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5180 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony