ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Stypendia SzkolneDrukuj informacjęSprawa: Stypendia Szkolne

Szczegóły informacji

Stypendia Szkolne

Wydział: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłoszono dnia: 2013-12-05 11:57:53

Termin załatwienia

Ustalenie prawa do stypendium szkolnego oraz ich wypłata następują na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny do ukończenia przez dziecko 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 24 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo lub jej przedstawiciela ustawowego.

Osoba kontaktowa

Michalina Grabowska

Miejsce załatwienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach.
 • Tuławki 10A pok. 3 tel. 89 513 22 24;
 • Dyżur w Urzędzie Gminy Dywity ul. Olsztyńska 32 pok. 21 we wtorek tel. 89 511 92 78, 89 522 87 04

Telefon kontaktowy

89 513 22 24; 89 511 92 78, 89 522 87 04

Adres e-mail

gopsdywity@wp.pl

Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku o przyznanie prawa do świadczeń.

Miejsce odbioru

Decyzja jest przesłana za potwierdzeniem odbioru na adres wnioskodawcy odbiór osobisty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach.
 • Tuławki 10A pok. 3 tel. 89 513 22 24;

Wymagane Dokumenty

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
 • zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,
 • zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • dokument stwierdzający wiek dziecka (akt urodzenia),
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Czas realizacji

Prawo do świadczeń ustala się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października.

Opłaty

Wyłączone z opłaty skarbowej zgodnie z art.2 ust.1 pkt.1 lit. C ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Tryb odwoławczy

Od otrzymanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres ośrodka.

Podstawa prawna

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Uchwały Nr XXV/152/05 Rady Gminy Dywity z dnia 31 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dywity (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2005r. Nr 52, poz. 725)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Korejwo
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Korejwo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-05 11:31:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bożena Korejwo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-05 11:57:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bożena Korejwo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-05 12:57:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3360 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony