ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Fundusz AlimentacyjnyDrukuj informacjęSprawa: Fundusz Alimentacyjny

Szczegóły informacji

Fundusz Alimentacyjny

Wydział: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłoszono dnia: 2013-12-05 11:17:27

Termin załatwienia

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo lub jej przedstawiciela ustawowego.

Osoba kontaktowa

Ewa Michalska

Miejsce załatwienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach.
 • Tuławki 10A pok. 3 tel. 89 513 22 24;
 • Dyżur w Urzędzie Gminy Dywity ul. Olsztyńska 32 pok. 21 we wtorek tel. 89 511 92 78, 89 522 87 04

Telefon kontaktowy

89 513 22 24; 89 511 92 78, 89 522 87 04

Adres e-mail

gopsdywity@wp.pl

Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku o przyznanie prawa.

Miejsce odbioru

Decyzja jest przesłana za potwierdzeniem odbioru na adres wnioskodawcy lub odbiór osobisty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach.
 • Tuławki 10A pok. 3 tel. 89 513 22 24;

Wymagane Dokumenty

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
 • zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,
 • zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • dokument stwierdzający wiek dziecka (akt urodzenia),
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
–  brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
–  brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Czas realizacji

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Opłaty

Wyłączone z opłaty skarbowej zgodnie z art.2 ust.1 pkt.1 lit. C ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Tryb odwoławczy

Od otrzymanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dywitach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres ośrodka.

Podstawa prawna

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2012.1228 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (poz. 3).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Korejwo
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Korejwo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-05 11:09:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bożena Korejwo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-05 11:17:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bożena Korejwo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-05 12:32:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2919 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony