ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: CEIDG-1 Wniosek o Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności GospodarczejDrukuj informacjęSprawa: CEIDG-1 Wniosek o Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Szczegóły informacji

CEIDG-1 Wniosek o Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Ogłoszono dnia: 2013-06-25 08:58:08

Termin załatwienia

następnego dnia roboczego od daty wpływu

Osoba kontaktowa

Teresa Kozicka

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity - Miejsce złożenia dokumentów
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, SEGMENT A, Biuro Obsługi Interesanta

Telefon kontaktowy

89 522 87 01

Adres e-mail

sp2@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG):
 • za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
 • na formularzu papierowym zgodnym z formularzem elektronicznym, w wybranym przez siebie urzędzie gminy. W tym przypadku organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za  pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, a następnie przekształca wniosek, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 • przesyłając go na adres, wybranego przez siebie, urzędu gminy listem poleconym (własnoręczność podpisu, którym opatrzony jest wniosek, winna być poświadczona przez notariusza). Organ gminy przekształca wniosek, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Zaświadczenie potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 roku przez Wójta Gminy Dywity w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy zostali z niej wykreśleni przed 1 lipca 2011 wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.
Uwierzytelniona kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji o wykreśleniu z ewidencji w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni przed 1 lipca 2011 z prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 roku przez Wójta Gminy Dywity ewidencji działalności gospodarczej wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Dywity Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych, pokój Nr 6 (Segment A), tel: 89 522 87 01

Wymagane Dokumenty

 1. WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1
  • wniosek o wpis do CEIDG
  • wniosek o zmianę wpisu w CEIDG
  • wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
  • wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
 2. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE ZE ZBIORU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU PRZEZ WÓJTA GMINY DYWITY DANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZOSTALI Z NIEJ WYKREŚLENI PRZED 1 LIPCA 2011 r.
 3. WNIOSEK O WYDANIE UWIERZYTELNIONEJ KSEROKOPII ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB DECYZJI O WYKREŚLENIU WPISU Z EWIDENCJI W ODNIESIENIU DO PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZOSTALI Z NIEJ WYKREŚLENI PRZED 1 LIPCA 2011 r.
  • podanie o poświadczenie zgodności kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności lub decyzji o wykreśleniu z ewidencji

Czas realizacji

Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej następnego dnia roboczego od daty wpływu.

Opłaty

 • WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 nie podlega opłacie skarbowej
 • opłata skarbowa za poświadczenie zgodności kopii w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy
 • opłata skarbowa w wys. 17 zł za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane przedsiębiorców zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Dywity
Opłaty skarbowej dokonuje się:
 • na rachunek bankowy Gminy Dywity: Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie, Nr rachunku 97 8857 0002 3001 0006 3890 0004
 • w kasie Urzędu Gminy Dywity czynnej: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Dywity – w sprawach dotyczących odmowy wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, a dotyczących przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni z ewidencji działalności prowadzonej przez Wójta Gminy Dywity  przed dniem 1 lipca 2011 r.

Uwagi

 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) udostępnia dane o przedsiębiorcach na swojej stronie internetowej (www.ceidg.gov.pl).
  Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.
 2. Organem ewidencyjnym jest minister właściwy do spraw gospodarki.
 3. Przedsiębiorca przed złożeniem wniosku w Biurze Obsługi Interesanta, proszony jest o kontakt z pracownikiem przekształcającym wniosek do CEIDG, pokój nr 6, segment A w celu weryfikacji wniosku i podpisaniu go w obecności pracownika.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 r. poz. 647)
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Kozicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Kozicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-25 08:56:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Kozicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-25 08:58:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Kozicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-04 11:59:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4538 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony