ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie osoby na pobyt stały lub czasowyDrukuj informacjęSprawa: Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy

Szczegóły informacji

Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Ogłoszono dnia: 2013-06-05 12:11:48

Termin załatwienia

nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Osoba kontaktowa

Irena Cabel

Miejsce załatwienia

Biuro Obsługi Interesanta (I piętro) lub za pośrednictwem poczty lub osobiście.
W formie dokumentu elektronicznego. Przy skorzystaniu z tej możliwości wniosek musi być uwierzytelniony za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.
 
Urząd Gminy Dywity ul. Olsztyńska nr 32, segment A Biuro Obsługi Interesanta - I piętro lub pokój nr 8 - parter.

Telefon kontaktowy

89 524 76 46

Adres e-mail

sp1@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

  1. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  2. Organ załatwia sprawę  przez wydanie decyzji.

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych, pok. nr 8 (parter), telefon 89 524 76 46, adres email: sp1@ugdywity.pl

Wymagane Dokumenty

  1. Formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego” – do pobrania w zał. nr 1 lub nr 2.
  2. Pismo wskazujące jaka jest trudność w dokonaniu zameldowania (brak tytułu prawnego do lokalu, brak właściciela lub najemcy lokalu, odmowa właściciela lub najemcy lokalu potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu) i od kiedy osoba zamieszkuje w lokalu.

Czas realizacji

  1. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  2. Organ załatwia sprawę  przez wydanie decyzji.

Opłaty

Opata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej 10,- zł
Opłata w kasie Urzędu Gminy, lub na rachunek bankowy: Warmiński Bank Spółdzielczy Oddział w Jonkowie 97 8857 0002 3001 0006 3890 0004.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się  do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Dywity w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

Warunkiem zameldowania osoby w lokalu jest zamieszkiwanie w nim z zamiarem stałego lub czasowego pobytu. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwość, o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej – art. 31 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Michalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Cabel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-05 12:04:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Michalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-05 12:11:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Michalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-26 10:58:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3724 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony