ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wpisanie do rejestru wyborcówDrukuj informacjęSprawa: Wpisanie do rejestru wyborców

Szczegóły informacji

Wpisanie do rejestru wyborców

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Ogłoszono dnia: 2013-06-05 11:44:42

Termin załatwienia

3 dni od złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Teresa Michalska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity ul. Olsztyńska nr 32, segment A Biuro Obsługi Interesanta - I piętro lub pokój nr 8 - parter.

Telefon kontaktowy

89 524 76 46

Adres e-mail

sp1@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Dywity

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Dywity, Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych, pok. nr 8 (parter), telefon 89 524 76 46, adres email: sp1@ugdywity.pl

Wymagane Dokumenty

  • wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
  • deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisanie do rejestru wyborców
  • kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy

Czas realizacji

3 dni od złożenia wniosku

Opłaty

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem Wójta Gminy Dywity w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
Od decyzji orzekającej o wpisaniu do rejestru wyborców nie przysługuje odwołanie, ani skarga do sądu. Na stwierdzone nieprawidłowości w danych osobowych przysługuje prawo wniesienia reklamacji do Wójta Gminy Dywity. Wójt obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzje w sprawie.

Uwagi

Przed wydaniem decyzji o wpisanie do rejestru wyborców Wójt Gminy Dywity jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na danym obszarze.
Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.
Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek.

Podstawa prawna

Art.19-20, art. 22 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. nr 21 poz. 112 ze zm.)
Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2013r.poz.267).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Michalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Michalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-04 15:28:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Michalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-05 11:44:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Michalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-15 08:49:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3539 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony