ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Tryb małych zleceńDrukuj informacjęSprawa: Tryb małych zleceń

Szczegóły informacji

Tryb małych zleceń

Wydział: Referat Edukacji, Kultury i Zdrowia

Ogłoszono dnia: 2013-05-20 15:41:58

Termin załatwienia

Po złożeniu oferty przez organizację - w ciągu 7 dni roboczych oferta jest zamieszczana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dywity, w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie informacyjno – promocyjnej Gminy pod adresem www.gminadywity.pl W ciągu 7 dni roboczych od zamieszczenia każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty. Po upływie tego terminu, rozpatrzeniu ewentualnych uwag oraz uznaniu celowości realizacji zadania organ niezwłocznie zawiera z organizacją umowę na realizację przedsięwzięcia.

Osoba kontaktowa

Agnieszka Walentynowicz

Miejsce załatwienia

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Dywitach, ul. Olsztyńska 32 (Segment A) - złożenie dokumentów.

Telefon kontaktowy

89 524 76 44

Adres e-mail

op@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Przyznawanie środków na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz.1327.)
Organizacja składa ofertę do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Zadanie musi spełniać następujące warunki:
• posiada charakter lokalny, regionalny,
• wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,
• termin realizacji nie dłuższy niż 90 dni.
Po złożeniu oferty przez organizację - w ciągu 7 dni roboczych oferta jest zamieszczana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dywity, w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie informacyjno – promocyjnej Gminy pod adresem www.gminadywity.pl
W ciągu 7 dni roboczych od zamieszczenia każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty.
Po upływie tego terminu, rozpatrzeniu ewentualnych uwag oraz uznaniu celowości realizacji zadania organ niezwłocznie zawiera z organizacją umowę na realizację przedsięwzięcia.

Miejsce odbioru

Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - pokój 31 (Segment C)
tel. 89 524 76 44

Wymagane Dokumenty

Oferta na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055)

Czas realizacji

Po złożeniu oferty przez organizację - w ciągu 7 dni roboczych oferta jest zamieszczana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dywity, w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie informacyjno – promocyjnej Gminy pod adresem www.gminadywity.pl
W ciągu 7 dni roboczych od zamieszczenia każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty.
Po upływie tego terminu, rozpatrzeniu ewentualnych uwag oraz uznaniu celowości realizacji zadania organ niezwłocznie zawiera z organizacją umowę na realizację przedsięwzięcia.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

• Łączna kwota środków przekazanych w tym trybie dla jednej organizacji nie może w danym roku kalendarzowym przekraczać kwoty 20 tys.zł
• Wysokość środków przyznanych przez organ wykonawczy w tym trybie nie może przekroczyć 20%dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3ust.3 ustawy.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.0.1327 )
- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. 2018 poz. 2055)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Wąsik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Walentynowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-20 15:33:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Gordon
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-20 15:41:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-13 13:06:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3351 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony