ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie dowodów osobistych.Drukuj informacjęSprawa: Wydawanie dowodów osobistych.

Szczegóły informacji

Wydawanie dowodów osobistych.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2013-05-20 13:16:10

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Marzena Lipińska-Bugaj

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity ul. Olsztyńska 32, pok. Nr 8, Tel. 89 524 76 46

Telefon kontaktowy

89 524 76 46

Adres e-mail

usc@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku dowodowego, przekazanie wniosku do CPD Warszawa, wydanie wyprodukowanego dowodu osobistego wnioskodawcy.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Dywity ul. Olsztyńska 32, pok. Nr 8, Tel. 89 524 76 46

Wymagane Dokumenty

 1. Jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm na jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość, wyraźnie ukazująca oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków (twarz ma zajmować 70-80% fotografii), odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 2. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 3. W przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku można załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach.

Czas realizacji

Czas oczekiwania na dowód wynosi 30 dni, dowody są produkowane w Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie.

Opłaty

Wydanie dowodu osobistego po dniu 31 grudnia 2009 r. jest bezpłatne.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Dywity w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 1. Obywatel polski zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 rok życia jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
 2. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia.
 3. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa. Za osobę:
  • małoletnią, która nie ukończyła 13. roku życia wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza (przy składaniu wniosku wymagana obecność osoby małoletniej jeżeli ukończyła 5 lat),
  • małoletnią, która ukończyła 13. rok życia, a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd (przy składaniu wniosku wymagana obecność osoby małoletniej jeżeli ukończyła 5 lat),
  • ubezwłasnowolnioną całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza (przy składaniu wniosku wymagana obecność osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie),
  • ubezwłasnowolnioną całkowicie niepozostającą pod władzą rodzicielską lub osobę ubezwłasnowolnioną częściowo wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd (przy składaniu wniosku wymagana obecność osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz ubezwłasnowolnionej częściowo).
 4. Wniosek jest podpisywany przez osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego. Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej, która ukończyła 13. rok życia podpisuje składający wniosek rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd oraz małoletni.
 5. Dowód osobisty odbiera się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:
  • dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd,
  • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców,
  • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd,
  • dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13. rok życia, niemającemu obowiązku posiadania dowodu osobistego, odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd,
  • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.
 6. Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
  • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
  • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
  • z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
  • po upływie 3 miesięcy od zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym (m.in. zmiana nazwiska, adresu zamieszkania), w przypadku nie złożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (dla obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące),
  • z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
 7. Unieważnienia dowodu osobistego dokonuje się przez odcięcie jednego z rogów o powierzchni co najmniej 1 cm2. Unieważniony dowód osobisty, w związku z wymianą, zwraca się osobie odbierającej nowy dowód.

Podstawa prawna

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.). /rozdz.8/
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty. /rozdz.2, rozdz.3 §22, rozdz. 4 §24/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Lipińska-Bugaj
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Lipińska-Bugaj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-20 12:45:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Gordon
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-20 13:16:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-29 13:20:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6186 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony