ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESELDrukuj informacjęSprawa: Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Szczegóły informacji

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych

Ogłoszono dnia: 2013-05-09 12:24:03

Termin załatwienia

1. Niezwłocznie 2. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – do 30 dni.

Osoba kontaktowa

Irena Cabel

Miejsce załatwienia

Biuro Obsługi Interesanta (I piętro) lub za pośrednictwem poczty.
W formie dokumentu elektronicznego. Przy skorzystaniu z tej możliwości wniosek musi być uwierzytelniony za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Telefon kontaktowy

89 524 76 46

Adres e-mail

sp1@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Biuro Obsługi Interesanta (I piętro) lub za pośrednictwem poczty.
W formie dokumentu elektronicznego. Przy skorzystaniu z tej możliwości wniosek musi być uwierzytelniony za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Organizacyjnych, segment A pok. nr 8 (parter), telefon 89 524 76 46, adres email: sp1@ugdywity.pl

Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek o udostępnienie danych – do pobrania zał. nr 1.
  2. Dowód zapłaty  za udostępnienie danych.
  3. Wskazanie (we wniosku) podstawy prawnej tj. przepisu prawa, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby i dokumenty potwierdzające ten interes prawny, ewentualnie uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.
  4. Pełnomocnictwo, jeśli strona działa przez pełnomocnika.
  5. Dowód zapłaty opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.

Czas realizacji

  1. Niezwłocznie
  2. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – do 30 dni.

Opłaty

31 zł – opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym lub dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa ( w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 
Opłatę za udostępnienie danych wnosi się na rachunek właściwy dla opłaty skarbowej lub w Kasie Urzędu Gminy Dywity.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych w trybie jednostkowym służy odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

 Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: zobowiązanie sądu do wskazania danych osoby poszukiwanej, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o ich udostępnienie ( np. dochodzenie wierzytelności, zobowiązanie sądu do wskazania danych osoby poszukiwanej, trwające postępowanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów itp.).
- Innym osobom i jednostkom organizacyjnym, które wykażą tylko interes faktyczny w otrzymaniu danych, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
-Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej: poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL lub serię i nr dowodu osobistego.
- Dane jednostkowe z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu, złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Przez dane jednostkowe rozumie się dane dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
UWAGA
 
Zmiany w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL
Od dnia 1 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1016), która w bardzo istotny sposób modyfikuje aktualną właściwość do prowadzenia spraw dotyczących udostępniania danych z rejestru PESEL.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, od dnia 1 lipca 2019 r. właściwe w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gmin. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL  można zatem skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL,
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Michalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Cabel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-09 12:16:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Michalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-09 12:24:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Michalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-26 10:59:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3539 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony