ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej.Drukuj informacjęSprawa: Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej.

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej.

Wydział: Referat Bezpieczeństwa,Transportu Zbiorowego i Sportu

Ogłoszono dnia: 2013-05-20 11:17:55

Termin załatwienia

Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Osoba kontaktowa

Julian Wojgieniec

Miejsce załatwienia

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Dywitach, ul. Olsztyńska 32 (segment A) - złożenie dokumentów.

Telefon kontaktowy

89 524 76 63

Adres e-mail

oc@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Przyjęcie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej, organizowanej w ramach działalności kulturalnej, odbywającej się poza stałą siedzibą organizatora albo w formie objazdowej.
Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce imprezy.
Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie nie rzadziej niż 2 razy w roku przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy.
Organ gminy wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione przewidziane prawem wymagania, którym powinny odpowiadać pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania.
Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Dywitach, Referat Bezpieczeństwa, Transportu Zbiorowego i Sportu, pok. 24 (segment B).

Wymagane Dokumenty

  • zawiadomienie,
  • zaświadczenie właściwego organu o spełnieniu wymagań przewidzianych prawem, którym powinny odpowiadać pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania (na żądanie Wójta).

Czas realizacji

Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wójta Gminy Dywity w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy. Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się w terminie 3 dni.

Uwagi

Prezes Rady Ministrów może z powodu żałoby narodowej zarządzić, na czas jej trwania, zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.
Wojewoda może z powodu klęski żywiołowej lub w celu zapobieżenia epidemii albo ze względu na żałobę, na czas niezbędny, zarządzić zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lub jego części.

Podstawa prawna

Rozdział 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 406).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Sternicka-Moritz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julian Wojgieniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-20 11:15:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Sternicka-Moritz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-20 11:17:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Sternicka-Moritz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-27 15:10:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3153 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony