ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.Drukuj informacjęSprawa: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Szczegóły informacji

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydział: Referat Edukacji, Kultury i Zdrowia

Ogłoszono dnia: 2013-06-19 08:22:41

Termin załatwienia

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Wójt Gminy Dywity wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Wójt Gminy Dywity wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Osoba kontaktowa

Katarzyna Sternicka

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, SEGMENT A, Biuro Obsługi Interesanta
tel. (89) 522 87 07

Telefon kontaktowy

89 524 76 45

Adres e-mail

edukacja1@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Wójt Gminy Dywity wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Wójt Gminy Dywity wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
Nauczyciele, którzy zamierzają w trakcie egzaminu wykorzystać sprzęt multimedialny zobowiązani są uzgodnić z pracownikami Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia możliwość jego wykorzystania.
W przypadku pozytywnego wyniku postępowania egzaminacyjnego sprawę kończy wydanie przez Wójta Gminy Dywity aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Dywitach, Referat Edukacji, Kultury i Zdrowia, pok. 32 (segment C).

Wymagane Dokumenty

  • wniosek,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe – poświadczone kopie,
  • akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – poświadczone kopie,
  • zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu (w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu), dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu z datą jej dokonania (a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także ocena za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia).

Czas realizacji

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Wójt Gminy Dywity wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Wójt Gminy Dywity wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy przysługuje odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Dywity w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

-

Podstawa prawna

  • rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Sternicka-Moritz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Sternicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-20 10:58:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Gordon
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-19 08:22:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-28 09:18:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3286 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony