ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.Drukuj informacjęSprawa: Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Szczegóły informacji

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Wydział: Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2013-05-20 10:32:10

Termin załatwienia

1. Jeden miesiąc od daty wpływu kompletnej dokumentacji do Urzędu Gminy; 2. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej decyzja wydawana jest w terminie do dwóch miesięcy. Do wyżej wymienionego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organów.

Osoba kontaktowa

Łukasz Balcerak

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dywity
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32, Segment A, pok. 10 - złożenie dokumentów.

Telefon kontaktowy

89 524 76 67

Adres e-mail

gk3@ugdywity.pl

Sposób załatwienia

Przyjęcie wniosku, przygotowanie decyzji.

Miejsce odbioru

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Segment A, pokój nr 1,
tel. (89) 524 76 67 e-mail: gp3@ugdywity.pl

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy wraz ze zgodą poprzedniego Inwestora na przeniesienie decyzji – załącznik nr 1.
2. W załączeniu dołączyć:
- dowód opłaty skarbowej,
- pełnomocnictwo (jeżeli do załatwiania spraw w imieniu nowego Inwestora została upoważniona inna osoba).

Czas realizacji

1. Jeden miesiąc od daty wpływu kompletnej dokumentacji do Urzędu Gminy;
2. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej decyzja wydawana jest w terminie do dwóch miesięcy.
Do wyżej wymienionego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organów.

Opłaty

1. Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji wynosi 56 zł (podstawa prawna: cz. I. pkt.9 zał. do ustawy o opłacie skarbowej), którą należy uiścić w momencie złożenia wniosku, w kasie tut. Urzędu bądź na rachunek bankowy:
Urząd Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity
38 1030 1508 0000 0008 2362 9004  (tytułem: opłata skarbowa).
2. Inwestycje związane z budownictwem mieszkaniowym są zwolnione od opłaty skarbowej.
3. Pełnomocnictwo, upoważnienie niezależnie od sprawy określonej w zgłoszeniu wymaga opłaty skarbowej - 17 zł (opłaty nie pobiera się jednak, gdy została ona pobrana przez notariusza, podstawa prawna: cz. IV zał. do ustawy o opłacie skarbowej).
4. Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej o opłacie skarbowej (Dz.U.2023.2111 t.j.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Dywity w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Jeżeli wniosek/podanie nie czyni zadość wymaganiom, z mocy art. 64 KPA wzywa się wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) – w szczególności art.63 ust. 5.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Balcerak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Balcerak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-17 15:26:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Gordon
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-20 10:32:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-16 10:22:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3574 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony