Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna

Szczegóły informacji

Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-06-15 08:28:18 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie Nr 2/2021
Wójta Gminy Dywity
z dnia 05 stycznia 2021 r.
 
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Dywity i ustalenia jej regulaminu.
Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Wójt Gminy Dywity zarządza, co następuje:
 
§ 1
1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w składzie:
a) mgr inż. arch. Izabella Ossowska-Rożen – Przewodnicząca Komisji, upr. urb. Nr 1088/90,
b) mgr inż. arch. Jadwiga Iwanicka-Wilczyńska – Członek Komisji, upr. urb. Nr 11405/94,
c) dr inż. Dariusz Łaguna – Członek Komisji, upr. urb. Nr 1672/2002,
d) mgr inż. Mariola Sarna – Członek Komiji upr. urb. G-206/2006,
e) mgr inż. Piotr Moszczyński – Członek Komisji, Inspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Dywity,
f) mgr inż. Agnieszka Stachowska – Sekretarz Komisji – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dywity.
2. Komisja w składzie ustalonym w ust. 1 obowiązki wykonuje do dnia 31.12.2021 r.
 
§ 2
Ustalam regulamin organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, stanowiący załącznik do zarządzenia.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dywity.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Dywity
Daniel Zadworny