Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna

Szczegóły informacji

Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-06-15 08:28:18 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzeniem Nr  1/2019
Wójta Gminy Dywity
z dnia   02   stycznia  2019 r.
została powołania Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna.
 
            Skład Komisji:
  1. Izabella Ossowska-Rożen – Przewodnicząca Komisji,
  2. Jadwiga Iwanicka-Wilczyńska - Członek Komisji,
  3. Dariusz Łaguna -  Członek Komisji,
  4. Piotr Moszczyński – Członek Komisji,
  5. Agnieszka Stachowska – Sekretarz Komisji.
Komisja w ustalonym składzie  wykonuje swoje obowiązki do dnia  31.12.2019 r.
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Gminy Dywity jest organem doradczym Wójta Gminy Dywity w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 
Komisja powołana jest do:
1) opiniowania projektów studium lub zmian do nich oraz składania wniosków do tych opracowań,
2) opiniowania projektów planów lub zmian do nich oraz składania wniosków do tych opracowań.
 
Na wniosek Wójta, w zależności od potrzeb, Komisja wydaje opinie w sprawie:
a) analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Dywity,
b) oceny planów lub zmian do nich,
c) wieloletnich programów sporządzania planów,
d) wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planów,
e) wniosków i uwag złożonych do projektów studium i planów,
f) projektów studium i planów gmin sąsiednich oraz szczebla wojewódzkiego i krajowego,
g) projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
h) innych opracowań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.