Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-06-15 08:28:18 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzeniem Nr 13/08 Wójta Gminy Dywity z dnia 25 lutego 2008 r.
została powołana
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Dywitach.

Skład Komisji:
1. Jan Olszewski – przewodniczący Komisji,
2. Jadwiga Iwanicka-Wilczyńska – członek Komisji,
3. Izabella Ossowska-Rożen – członek Komisji,
4. Monika Kur-Rydzewska – członek Komisji,
5. Agnieszka Dybska –sekretarz Komisji.

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Gminy Dywity jest organem doradczym Wójta Gminy Dywity
w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Komisja powołana jest do:
1) opiniowania projektów studium lub zmian do nich oraz składania wniosków do tych opracowań,
2) opiniowania projektów planów lub zmian do nich oraz składania wniosków do tych opracowań.

Na wniosek Wójta, w zależności od potrzeb, Komisja wydaje opinie w sprawie:
a) analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Dywity,
b) oceny planów lub zmian do nich,
c) wieloletnich programów sporządzania planów,
d) wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planów,
e) wniosków i uwag złożonych do projektów studium i planów,
f) projektów studium i planów gmin sąsiednich oraz szczebla wojewódzkiego i krajowego,
g) projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
h) innych opracowań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.